Zpět

Řešení pro Olomoucký kraj

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00052

Cílem projektu je prostřednictvím realizace klíčových aktivit projektu je zamezit hrozícímu sociálnímu vyloučení 80 osob z cílové skupiny. Toho bude dosaženo zvýšením kvalifikace a posílením pracovní integrace osob z cílové skupiny.


Dílčími cíli projektu je aktivizace a motivace cílové skupiny k řešení své situace, zvýšení její kvalifikace a zajištění pracovního uplatnění cílové skupině.


Cílovou skupinou jsou osoby do 25 let věku (včetně mladistvých do 18 let), které jsou ohroženy sociálním vyloučením, protože jsou bez kvalifikace nebo mají nízkou úroveň kvalifikace. Sociální vyloučení těmto osobám hrozí i z dalších z několika důvodů, jednak tyto osoby nemají praxi ani pracovnízkušenosti, a pokud mají, tak jen minimální. Spojením těchto faktorů jim hrozí sociální vyloučení. Projekt se navíc zaměřuje na osoby, které jsou v evidencí uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců. Tyto osoby jsou nuceny po dlouhou dobu žít jen ze sociálních dávek, navíc nemají žádné finanční rezervy, ze kterých by v takové situaci mohli čerpat. Nedostatek finančních prostředků může způsobit u těchto osob snahu získat je jiným způsobem, např. trestnou činností, hazardem.


V rámci projektu budou tyto osoby motivovány k řešení své situace, absolvují bilanční diagnostiku na jejímž základě dojde k celkovému zmapování jejich osobnosti včetně doporučení budoucí profesní orientace. V rámci motivačně poradenského programu absolvují i základy práce na PC, poté budou umístěny na rekvalifikaci. Budou mít na výběr ze tří typů rekvalifikace, a to Údržba veřejné zeleně, Pomocný prodavač a Úklidový pracovník administrativních ploch. Zvýší si tak úroveň své kvalifikace. Poté bude část z absolventů rekvalifikací umístěna na pracovní místa, a to buď nanově vytvořená, uvolněná, anebo jim bude zprostředkováno zaměstnání. V průběhu celého projektu budou účastníci moci využívat individuálního poradenství z pracovní, sociální i finanční oblasti.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 3. 2013 - 14. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace, kterým hrozí sociální vyloučení. Mezi důvody jejich hrozícího sociálního vyloučení patří nízká úroveň kvalifikace, dlouhodobá evidence uchazečů o zaměstnání (déle než 5 měsíců) a malá, nebo žádná praxe.

Příjemce

 • POE, spol. s r. o.
 • IČ: 49608312
 • Sídlo:
  • Ulice: Varenská
  • Číslo popisné: 3101/49
  • Městská část: Moravská Ostrava
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70200
 • http://www.poe.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018