Zpět

Resocializační programy Prevent

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00015

Projekt reaguje na zjištěná fakta shromážděná během dlouhdobé práce se závislými lidmi. Projekt je resocializačním programem pro výše zmíněnou cílvou skupinu a je složen z několika specifických aktivit reagujících na konkrétní situace. Jedná se o nácvik sociálních dovedností, trénink v komunikaci, orientaci na trhu práce, orientaci v problematice řešení dluhů, orientaci v otázkách bydlení, témata osobní hygieny a stravovní atd. Součástí projektu je také nácvik sociálních dovedností v rámci výkonu obecně prospěšných prací v našich zařízeních a pracovních programů, oboje s asistencí pracovníků projektu. Nezanedbatelnou část cílové skupiny projektu tvoří závislí lidé, kteří čekají na výkon trestu odnětí svobody, vykonávají jej, nebo se z něj navrací. Pro takové klienty rozlišujeme speciální režim, který klade důraz na motivaci udržení úspěchů dosažených před nástupem a po dobu trestu. S těmito klienty projekt předpokládá pracovat v mezích možností po dobu jejich věznění a následně intenzivně po propuštění. K dosažení popsaných cílů používáme metody jako jsou sociální práce, individuální a skupinové psychoterapie s cílem podpory motivace, nácviky dovedností, edukace v rámci souvisejících témat, práce se sociálním okolí klientů atd. Realizační tým tvoří sociální pracovníci a odborní poradci s dlouhodobou praxí v oboru. Projekt předpokládá za dobu 2,5 roku podpořit celkem 225 vytipovaných klientů. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách a osoby, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osoby, které abstinují.; Projekt rozlišuje také podskupinu klientů aktuálně abstinujících a klientů aktuálně "konzumujících" (drogy, alkohol, ale i hru).; Projekt speciálně zpracovává intervence směrem ke specifické podskupině klientů, kteří čekají na nástup trestu odnětí svobody, vykonávají jej, nebo z něj přichází.

Příjemce

 • o.s.PREVENT
 • IČ: 69100641
 • Sídlo:
  • Ulice: Heydukova
  • Číslo popisné: 349
  • Městská část: Strakonice
  • Město: Strakonice
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 38601
 • http://rpp.os-prevent.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018