Zpět

Rodiče do práce

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00192

Projekt ,který byl zahájen 1.března 2012 a potrvá do 31.října 2013 je zaměřen na motivaci, proškolení, poskytnutí poradenství a podpoře zaměstnatelnosti cílové skupiny 49 uchazečů o zaměstnání - osob pečujících o děti do 15 let věku, evidovaných na kontaktních pracovištích ÚP ČR na okrese Přerov.Projekt bude realizován postupně ve 3 navazujících cyklech (po 15-18 účastnících), z nichž každý bude zaměřen na zprostředkování zaměstnání dle získané kvalifikace specifické části cílové skupiny. Následné vytvořené pracovní příležitosti pro účastníky byly stanoveny na základě výsledků předprojektového šetření u zaměstnavatelů, zejména v Přerově, Lipníku n. Bečvou, Hranicích a přilehlých městech (Holešov, Kojetín).


Jde převážně o:- pracovní příležitosti pomocných pracovních sil ve službách (uklízecí práce, číšnice a kuchařky, hospodyně, prodavačky)- pracovníci v sociálních a zdravotnických službách (přímá obslužná péče, pomocný personál nemocnice)- zprostředkování služeb (finanční poradci, pojišťovací agenti, externí účetní, prodejci na OSVČ, kosmetické práce na OSVČ)Základním cílem projektu je poskytovat stanovené aktivity, pomoc a podporu účastníkům za účelem získání a udržení vhodného zaměstnání pro minimálně 25 osob. Indikátor je podpořen možností příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům do celkové výše 70.000 Kč.Projekt obsahuje povinnou aktivitu pro všechny účastníky (Motivační aktivita) a aktivity, do kterých bude účastník zařazen na základě vytvořeného Plánu aktivit (Bilanční diagnostika, Rekvalifikační kurzy s možností praxe u zaměstnavatele, Poradenskou činnost). Důležitou součástí projektu bude soustavné individuální poradenství při výběru vhodného zaměstnání.Časový průběh aktivit je nastaven tak, aby vyhovoval možnostem cílové skupiny(délka výuky, četnost výuky, počet hodin v týdnu). Tomu jsou také podřízeny prostředky přímé podpory (příspěvek na hlídání dětí, na veřejnou dopravu apod.).


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2012 - 31. 10. 2013
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří uchazeči o zaměstnání, kteří potřebují zvýšenou péči při zprostředkování práce - osoby pečující o dítě do 15 let věku ,kteří v době projektu budou v evidenci kontaktních pracovišť ÚP ČR okresu Přerov

Příjemce

 • Počítačová služba s.r.o.
 • IČ: 25884735
 • Sídlo:
  • Ulice: Stupkova
  • Číslo popisné: 413/1a
  • Městská část: Nová Ulice
  • Město: Olomouc
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 77900
 • http://www.centrum-vzdelavani.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018