Zpět

Rosteme a naši klienti s námi

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00067

Projekt je určen pro pracovníky organizací Rodina24 a Spokojený domov. Projekt je zaměřen na rozvoj kvality poskytovaných služeb pomocí zvýšení a rozvoje profesních kompetencí pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a managementu absolvováním kurzů akreditovaných MPSV.


Hlavním cílem projektu je zajistit odborné vzdělávání uvedených pracovníků a tím zvýšit dostupnost a kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Vzděláváním celého pracovního týmu dojde k prohloubení již získaných vědomostí a schopností a také k upevnění zkušeností, jak jednotlivých pracovníků, tak celého týmu. Poskytnutí kvalifikačního vzdělávání umožní rozšíření pracovního týmu a tím dojde k rozšíření služby. Vzdělání, které vychází z potřeb praxe, povede k efektivnějšímu poskytování služby a tím se zvýší dostupnost služeb pro uživatele. Vzhledem k současné transformaci pobytových služeb lze předpokládat nárůst poptávky po kvalitní terénní službě.


Vizí organizace v oblasti vzdělávání je upevnit a rozšířit kompetence pracovníků tak, aby terénní forma poskytovaných sociálních služeb nabídla klientům profesionální službu. Chceme upevnit osobnostní i odborné dovednosti osobních asistentů, aby mohli svou práci vykonávat s jistotou, jak v oblasti vztahu ke klientovi, tak v oblasti odbornosti (např. komunikovat s lidmi s demencí i v pokročilém stadiu, skutečně vnímat a zachovávat důstojnost klientů, umět "obstarat" ležícího klienta, udržet si hranice ve vztahu k širší rodině apod.) Vzděláváním managementu chceme podpořit stabilitu organizace pro další fungování a především rozvoj. Jako důležitou část funkce managementu vnímáme podporu pracovníků v přímé péči a vzdělávání vedoucích pracovníků bude zaměřeno právě na rozvoj schopností a dovedností pro vedení lidí. Organizace poskytující kvalitní službu je a nadále bude přínosem pro občany v daném území a přispěje k sociálnímu začleňování osob se sníženou schopností sebeobsluhy z důvodů zdravotního postižení nebo seniorského věku.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám

Příjemce

 • Rodina24
 • IČ: 22829903
 • Sídlo:
  • Ulice: Nerudova
  • Číslo popisné: 3113/17
  • Městská část: Jablonec nad Nisou
  • Město: Jablonec nad Nisou
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 46601
 • http://www.rodina24.org

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018