Zpět

Rovné příležitosti pro samostatně výdělečné ženy v Říčanech

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00367

Postup projektu vychází z aktuální studie společnosti McKinsey "Využití plného potenciálu žen v české


ekonomice", která stanovuje nutnou podmínku úspěchu kombinací 3 prvků:


1) Školení - podpořené osoby projdou sérií kurzů nezbytných pro zahájení samostatně výdělečné činnosti (od marketingu po základy účetnictví), upravených pro specifické potřeby cílové skupiny a genderovou správnost


2) Mentoring - podpořené osoby využijí "inkubátor", kde pod vedením mentorek vytvoří a obhájí podnikatelský plán a získají znalostní podporu pro první měsíce svého podnikání


3) Vzory a kontakty - paralelně bude vytvořena lokální tematická síť, která bude podpořené osoby inspirovat setkáváním s úspěšnými podnikatelkami a která poskytne kontakty nezbytné pro udržitelné podnikání.


Dále jsou v rámci projektu zařazeny pro podpořené osoby motivační semináře, budou zdůrazňovány možnosti sladění rodinného a pracovního života se zohledněním místních podmínek v Říčanech, a také vstupní psychodiagnostická vyšetření (nad rámec běžně využívané bilanční diagnostiky), která vyhodnotí individuální potenciál každého jednotlivce a účinně ho nasměruje k dalšímu postupu.


Součástí projektu je také "Analýza příležitostí", která nasměruje celý podpůrný program pro reálné uplatnění podpořených osob na lokálním trhu práce mimo genderové stereotypy (interiérová návrhářka místo pečovatelky apod.).


 


V přípravě projektu jsme vycházeli z informací, které o městě Říčany eviduje Český statistický úřad, MPSV a Úřad práce:


-       Ženy pracují často jako administrativní asistentky, prodavačky nebo málo kvalifikované či nekvalifikované síly - na tato zaměstnání připadá téměř polovina ženské pracovní síly. Mnoho žen pracuje v zaměstnáních s nízkým výdělkem, například v úklidových a pečovatelských profesích.


-       Odpovědnost za péči o rodinu se doposud nesdílí rovnocenně. Povinnosti spojené s péčí o závislé příslušníky rodiny plní převážně ženy. Mnohem větší počet žen než mužů si vybírá rodičovskou dovolenou. Tato skutečnost a zároveň nedostatečné kapacity zařízení péče o děti a seniory znamenají, že ženy jsou mnohdy donuceny opustit trh práce: míra zaměstnaností žen, které mají nezaopatřené děti, činí pouze 62,4 % ve srovnání s 91,4 % u mužů s nezaopatřenými dětmi.


-       ženy nemají znalosti, jak sladit pracovní a rodinný život a proto nevyužívají samostatně výdělečné činnosti jako způsobu uplatnění na trhu práce


Předložený projekt reaguje na výše uvedená zjištění a systém klíčových aktivit podpoří odstranění výše zmíněných problémů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2012 - 31. 10. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu tvoří ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce a ženy v předdůchodovém věku.; Osoby z cílové skupiny se budou účastnit motivačních seminářů, profesní psychodiagnostiky, podpůrného programu (kurzů) a budou aktivně využívat Podnikatelský inkubátor. Budou se také účastnit tematické sítě - setkání se vzory a využívání kontaktů. Bude také pro ně vytvořeno několik pracovních míst u zaměstnavatelů.

Příjemce

 • Leisure Club Olšanka s.r.o.
 • IČ: 24206351
 • Sídlo:
  • Ulice: Olšany
  • Číslo popisné: 2220/11
  • Městská část: Říčany u Prahy
  • Město: Říčany
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 25101

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018