Zpět

Rovné příležitosti ve vzdělávání zaměstnanců Alca plast servis, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00801

Projekt je zaměřen na obecné vzdělávání u cílové skupiny zaměstnanců firmy Alca s cílem podpořit její konkurenceschopnost na trhu. U žadatele proběhl redesign firemních procesů včetně oblasti RLZ. Na základě rozhodnutí vedení společnosti se firma v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti HR postupně snaží o komplexnější a systematičtější přístup k práci se zaměstnanci včetně jejich osobnostně-pracovního potenciálu. Stávající systém rozvoje zaměstnanců vychází z tradičních přístupů, jejichž základem je analýza práce a popispracovních míst. Tradiční systém ŘLZ však v současné době již nestačí pro další kvalitativní rozvoj společnosti a zaměstnanců. Jeho nedostatečnost spočívá zejména v tom, že tento přístup vycházející z minulosti a zaměřujícíse na kvantitu neposkytuje informace o tom, jaké zaměstnance musíme zaměstnat abychom dosáhli plánovaných výsledků a výkonů. Společnost se proto rozhodla zavést kompetenční přístup do systému RLZ včetně zavedení opatření na RP žen a mužů. Vzhledem k tomu, že rozvoj zaměstnanců je dnes uznáván jako jedna z nejlepších investic, kterou může firma do svého podnikání vložit, vyústily tyto snahy v přijetí firemní strategie pro oblast vzdělávání - "Alca plast Academy", jejímž cílem je vytvoření komplexního programu vzdělávání a RLZ ve firmě.V souvislosti s výše uvedeným proběhlo mezi zaměstnanci společnosti dotazníkové šetření mapující vzdělávací potřeby jednotlivých zaměstnanců a jimi vnímanou úroveň svých znalostí a dovedností v jednotlivých oblastech vzdělávání. Současně proběhlo vstupní vyhodnocení RP. Na základě firemní strategie pro oblast vzdělávání i výsledků  dotazníkového šetření byly identifikovány hlavní oblasti vzdělávání zaměstnanců, ve 100% se jedná o vzdělávání obecné-tech., netech. dovednosti, didaktické školení interních trenérů-zajišťované externími vzdělavateli i interními lektory.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Zaměstnanci Alca plast servis, s.r.o.

Příjemce

 • Alca plast servis, s.r.o.
 • IČ: 24759783
 • Sídlo:
  • Ulice: U Habrovky
  • Číslo popisné: 247/11
  • Městská část: Krč
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 14000

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018