Zpět

Rovné šance v zaměstnání

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00161

 


Projekt je zaměřen na prosazování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života v zaměstnavatelské sféře v okrese Cheb a městě Sokolově.


 


Projekt bude zahájen osvětovou kampaní, která bude následně pokračovat po celou dobu realizace projektu. Osvětová činnost zahrnuje tvorbu a distribuci informačního letáku pro obecné seznámení s problematikou rovných příležitostí široké veřejnosti se zaměřením na zaměstnavatele, zaměstnance a osoby pečujícího o závislého člena rodiny, mediální kampaň zahrnující články v tisku a rozhlasové šoty a závěrečnou konferenci a workshop, která by měla motivovat další zaměstnavatele k realizaci genderových opatření.


 


Dále se projekt zaměřuje na vzdělávací aktivity pro zaměstnavatele a osoby pečující o závislého člena rodiny v oblasti rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života a genderové audity včetně implementace vhodných opatření v 5 členských firmách OHK Cheb a 2 městských úřadech v Aši a Sokolově.


 


Projekt je zaměřen na cílové skupiny zaměstnavatelů, zaměstnanců a osob pečujících o závislého člena rodiny především v členských firmách OHK Cheb a zapojených úřadech, osvětové aktivity budou mít dopad i na širší okruh těchto cílových skupin a širší území (celý Karlovarský kraj).


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2012 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: ?Osoby pečující o závislého člena rodiny; ?Zaměstnanci; ?Zaměstnavatelé; ?Ženy v předdůchodovém věku

Příjemce

 • Okresní hospodářská komora Cheb
 • IČ: 48365513
 • Sídlo:
  • Ulice: K Nemocnici
  • Číslo popisné: 2381/2
  • Městská část: Cheb
  • Město: Cheb
  • Kraj: Karlovarský kraj
  • PSČ: 35002
 • http://www.ohkcheb.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018