Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Rozpočtová gramotnost

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B6.00007

Projekt v resortu spravedlnosti zavede nový nástroj k zefektivnění ekonomických procesů. Inovativní bude rovněž hlavní výstup projektu, metodika, která poskytne řešení nejasností a problémů v dané oblasti, neboť v resortu spravedlnosti dosud podobný nástroj chybí. Projekt se v oblasti právních předpisů zaměří také na státní pokladnu, což je nový nástroj, který je v ostrém provozu teprve od letošního roku a je s ním stále spojena řada problémů a nejasností. Inovativní částí projektu proto bude také včasné podchycení všech reálně či potenciálně problematických  procesů souvisejících se zavedením státní pokladny.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2014 - 31. 12. 2015
 • Cílová skupina: Ekonomičtí pracovníci resortu Ministerstva spravedlnosti ČR.

Příjemce

 • Ministerstvo spravedlnosti
 • IČ: 00025429
 • Sídlo:
  • Ulice: Vyšehradská
  • Číslo popisné: 427/16
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018