Zpět

Rozšíření a zvýšení odborných dovedností klíčových zaměstnanců itelligence, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01417

Projekt je zaměřen na zvýšení odborných znalostí a dovedností zaměstnanců, včetně zavedení interního systému vzdělávání ve společnosti, čímž bude posílena konkurenceschopnost společnosti itelligence, a.s.


 


Cílovou skupinou projektu tvoří 30 zaměstnanců pracujících na pozicích Konzultantů/Developerů (15 osob) a THP (15 osob).  


 


 


V projektu zrealizujeme 38 kurzů z 5 tematických oblastí: 1. Školení SAP; 2. Školení Documentum; 3. Školení Primavera; 4. Školení Account; 5. Jazykové školení. Vzdělávací kurzy jsou plánovány v interní (4) i externí (34) formě. Za účelem dosažení výstupů projektu bude realizováno 5 klíčových aktivit, z čehož budou 3 zaměřeny na organizaci vzdělávání, 1 na řízení projektu a 1 na rovné příležitosti žen a mužů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 5. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti itelligence, a.s. Celkem bude do projektu zapojeno 30 osob, z čehož je 15 na pozicích Konzultantů/Developerů a 15 na THP pozicích. Celkem bude proškoleno 105 účastníků, z čehož je odečtena přirozená statistická odchylka 5 % pro případy, kdy by účastníci daný kurz nedokončili předepsaným způsobem, ať už z jakéhokoliv důvodu. Po odečtení této odchylky byl stanoven minimální počet úspěšných absolventů na 96 osob.

Příjemce

 • itelligence, a.s.
 • IČ: 26718537
 • Sídlo:
  • Ulice: Pekařská
  • Číslo popisné: 621/7
  • Městská část: Stodůlky
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 15500
 • http://www.itelligence.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018