Zpět

Rozšíření kapacit výkonu sociálně-právní ochrany dětí v Mělníku

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00034

Globálním cílem projektu je zvýšení dostupnosti a kvality služeb sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) naplněním standardů kvality SPOD, kterými jsou dle § 9a) zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění povinny se řídit orgány SPOD. Dílčím cílem projektu je vytvoření podmínek pro systematickou práci orgánů SPO s rodinami a dětmi jako nezbytného předpokladu pro aktivity veřejných orgánů v oblasti sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením.


Cílů projektu bude dosaženo navýšením personálních kapacit pracovníků SPO dětí, aby počet odpovídal požadavkům vyhlášky 473/2012 MPSV, podle které by na Mělník, v jehož správním obvodu je 8 433 dětí, mělo připadat 10,5 až 14 úvazů SPOD.


V současné době představuje počet pracovníku SPOD 9,5 úvazku. Projektem navýšíme jejich počet na 11,5. Zároveň s navýšením personálních kapacit dojde k materiálnímu a technickému vybavení pracovníků SPOD Mělník, tj. cílové skupiny projektu. Pracovníkům SPOD bude rovněž poskytnuta metodická pomoc psychologa a supervize. Cílová skupina se v rámci projektů zúčastní školení zaměřených na problematiku SPOD.


V rámci realizace proběhnou dvě VŘ (nákup technického a materiálního vybavení cílové skupiny).


Řádnou realizací projektu dodržíme požadavky na publicitu a naplnění monitorovacích indikátorů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace

Příjemce

 • Město Mělník
 • IČ: 00237051
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí Míru
  • Číslo popisné: 1/1
  • Městská část: Mělník
  • Město: Mělník
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 27601
 • http://www.melnik.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018