Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Rozšíření komplexního systému vzdělávání personálu ÚJV Řež, a. s. v PET

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00282

ÚJV Řež, a. s. je uznávanou, renomovanou vědecko-výzkumnou a inženýrskou společností zaměřenou na jaderné technologie a jejich aplikaci v celé řadě oblastí. Klíčovou oblastí zájmu je nejen energetika, ale nemalá pozornost je věnována také oblasti zdravotnictví. Společnost získala grant Evropského sociálního fondu na vzdělávání zaměstnanců divize Radiofarmaka.


Projekt nese název „Rozšíření komplexního systému vzdělávání personálu ÚJV Řež, a. s. v PET“ a je určen pro interní zaměstnance, jejichž profese má vazbu k oblasti radiofarmak a pozitronové emisní tomografie (PET), ať již z pohledu výroby, kontroly či výzkumu a vývoje radiofarmak.


Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), prioritní osy 1.1. Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků, globálního grantu EDUCA.


Do projektu budou zapojeny stávající personální kapacity divize a noví zaměstnanci divize Radiofarmaka. Školené profese: operátor cyklotronu, radiochemik, analytik a pracovník výzkumu a vývoje.


Projekt se zaměřuje na vzdělávání zaměstnanců věnujících se výrobě, kontrole, výzkumu a vývoji radioaktivních léčivých přípravků v oblasti PET nebo těch, kteří mají potenciál se této oblasti věnovat. PET je zkratkou pozitronové emisní tomografie. Jedná se o moderní diagnostickou metodu nejvíce užívanou v onkologii vzhledem k jejím přednostem v lokalizaci nádorů a metastází.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 31. 10. 2014
 • Cílová skupina: •zaměstnanci ÚJV Řež, a. s., divize radiofarmak ; Vzdělávání v rámci projektu je rozděleno na 2 kategorie – junior a senior. V kategorii junior se celkově proškolí 6 zaměstnanců a v kategorii senior 10 zaměstnanců. Každý účastník absolvuje roční kurz členěný na dílčí moduly zaměřené na část teoretickou a praktickou.; Vybraní zaměstnanci divize Radiofarmaka dostanou možnost absolvovat kurzy Stress Managementu a Komunikace se zákazníkem.;

Příjemce

 • ÚJV Řež, a. s.
 • IČ: 46356088
 • Sídlo:
  • Ulice: Hlavní
  • Číslo popisné: 130
  • Městská část: Husinec u Řeže
  • Město: Husinec
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 25068
 • http://www.ujv.cz/web/ujv

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018