Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Rozšíření specifických znalostí zaměstnanců RIVETEC s.r.o. v oblasti nýtování s kontrolou procesu TC

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00241

Realizace komplexního projektu je naplánována na 16 měsíců od 1. 12. 2013 - 31. 3. 2015. Specifické i obecné kurzy (19,64 % z celkových nákladů projektu) budou realizovány v sídle firmy, buď v provozních prostorách, anebo v jednací místnosti. Projekt bude realizován v režimu podpory de minimis.


Cíl. skupina v počtu 48 osob (91 % všech zaměstnanců; z toho 14 žen, 34 mužů) z řad vedoucích oddělení, THP a dělníků se bude vzdělávat:


a) v oblastech zaměřených na výrobu, obsluhu a optimalizaci produktů s patentovaným systémem kontroly TC:


- hydraulických agregátů s vyhodnocovací jednotkou KRB,


- nýtovací techniky,


- nářadí pro výrobu pevnostních trhacích jednostranných nýtů.


b) v měkkých dovednostech (asertivita, vedení lidí, výkonnost firmy, aj.).


Realizaci specifických kurzů zajistí interní lektoři a obecných kurzů dodavatel vzdělávání, který bude vybrán na začátku realizace projektu.


Cílem projektu je pomocí odborných kurzů rozvinout jedinečné znalosti zaměstnanců v oblasti výroby, obsluhy a optimalizace produktů se systémem kontroly TC, zvýšit jejich kvalifikaci, rozšířit kompetence a vzájemnou zastupitelnost tak, aby stále docházelo ke zvyšování kvality vyráběných produktů a plynulému zavádění moderních technologií do výroby. Realizací projektu dojde rovněž k posilování konkurenceschopnosti naší firmy.


K naplnění cílů povedou specifické a obecné kurzy, kterých se osobně zúčastní 48 zaměstnanců firmy. Výstupy projektu: 48 podpořených osob, 298 úspěšných absolventů kurzů, 21 firemních kurzů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Složení cílové skupiny:; CS tvoří 48 zaměstnanců (91%) z řad vedoucích oddělení (6 osob), THP (12 osob) a dělníků (30 osob). Dle pohlaví je v cílové skupině zastoupeno 14 žen (29%) a 34 mužů (71%). Z věkově znevýhodněných skupin je součástí cílové skupiny 5 osob do 25 let (10%) a 4 osoby starší 50 let (8%).

Příjemce

 • RIVETEC s.r.o.
 • IČ: 60647761
 • Sídlo:
  • Městská část: Albrechtice nad Vltavou
  • Město: Albrechtice n.Vlt.
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 39816
 • http://www.rivetec.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018