Zpět

Rozvoj 3P - společně k Podpoře odbornosti zaměstnanců, Příležitostem rovných pro ženy i muže a Posílení konkurenceschopnosti

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00750

Projekt je zaměřen na zvýšení odbornosti a kompetencí zaměstnanců Hunter Douglas Kadaň s.r.o. prostřednictvím souhrnného plánu vzdělávání v oblasti odborných a profesních znalostí, vytvářející ucelené řešení pro nedostačenou flexibilitu zaměstnanců a schopnost reagovat na potřeby zaměstnavatele.


Cílovou skupinu tvoří 71 pracovníků (z toho cca 9% osob starších 50 let) Hunter Douglas Kadaň s.r.o. zabývajících se výrobou stínicí techniky.


Společnost sídlí v Ústeckém kraji, jenž se dlouhodobě potýká s vysokou nezaměstnaností a v současné době je zde nejvyšší nezaměstnanost v ČR (míra nez. k 30.6.2012:10,89%-portál ČSÚ Ústí nad Labem). Projekt přináší komplexní řešení odborného vzdělávání zaměstnanců přispívající ke zvyšování jejich odbornosti, a to hned v několika vzájemně navazujících profesích, a pomůže jim tak flexibilně reagovat na potřeby zaměstnavatele vycházející z nároků trhu a přispět nejen ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, ale především dlouhodobé vnitrofiremní uplatnitelnosti a udržitelnosti svého pracovního místa. Letos se společnost navíc rozhodla rozšířit organizační strukturu o nové pozice a projekt tak podpoří i adaptační proces těchto zaměstnanců.


Realizace projektu rovněž umožní vytvoření směrnice rovných příležitostí žen a mužů a její začlenění do oficiální firemní dokumentace, a tím přispět k řádnému dodržování rovných příležitostí. Dalším z výstupu projektu bude nový plán školení upravený dle konkrétní zpětné vazby poskytnuté účastníky projektu.


Projekt se skládá z 8 klíčových aktivit, z toho 4 jsou zaměřeny na vzdělávání v oblasti řízení výroby a logistiky, štíhlých procesů (TPM,KANBAN), finančních ukazatelů, personalistiky zaměřující se na hodnoticí pohovory a motivační prvky a odměňování, doplněné o výuku angličtiny nezbytnou pro komunikaci se zákazníky apod. Ostatní klíčové aktivity se soustředí na projektový management, evaluaci, publicitu a zmiňované zavádění rovných příležitostí žen a mužů. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Projektu se zúčastní 71 zaměstnanců společnosti (z toho 6 osob starších 50 let patřících do skupiny znevýhodněných osob na trhu práce). Do projektu budou zahrnuti zaměstnanci ze všech oddělení podniku, konkrétně mistři, zástupci mistrů, zakázkáři, výrobní technologové, pracovníci expedice, dělníci, IT technik, nákupčí, referent logistiky, operation a unit manager, vedoucí střediska, vedoucí nákupu, lean manager, manager údržby, manager kvality, finanční manager, pracovníci HR, účetní a administrativní pracovníci.

Příjemce

 • Hunter Douglas Kadaň s.r.o.
 • IČ: 64938468
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 15
  • Městská část: Tušimice
  • Město: Kadaň
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43201
 • http://www.hunterdouglas.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018