Zpět

Rozvoj Adast Systems, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01216

Společnost Adast Systems, a.s. (dále jen Adast) jen s obtížemi získává z pracovního trhu odborně zdatné a spolehlivé pracovníky. Proto bylo přijato zásadní rozhodnutí: Vychovávat si odborníky přímo ve firmě a využít přitom vlastní odborníky z praxe.  Investice do vzdělání má pro firmu nevýhodu v existující fluktuaci. Odcházející odborníci si odnášejí část investice do vzdělávání s sebou, což je zase přínosem pro region, neboť lidé získané kompetence využijí v jiných firmách. Proto vnímá Adast dotaci z ESF jako účelnou. V rámci projektu se jedná výhradně o OBECNÉ vzdělávání zaměstnanců Adast komplexního charakteru. Důležitost realizace projektu vychází mimo jiné z pravidelného zjišťování vzdělávacích potřeb každého zaměstnance a z rozvojových záměrů Adast. V rámci navrženého projektu bude proškoleno 102 pracovníků firmy v následujících oblastech:- Otevřené odborné kurzy- Firemní skupinové kurzy- Jazyková příprava- Rovné příležitosti žen a mužů Hlavním cílem je zvýšit odborné kompetence 102 zaměstnanců a tím i stabilitu a konkurenceschopnost firmy. Měřitelným cílem je získání 598 certifikátů o úspěšném absolvování vzdělávacího kurzu. Vedlejším cílem je vnést do systému vzdělávání prvek odbornosti a kontroly zavedením postu metodik vzdělávání. Cestou k dosažení cílů je proškolení vybraných skupin pracovníků formou firemních skupinových kurzů, pro specialisty se počítá se vzděláváním v otevřených kurzech. S nárůstem exportu se navíc rozšiřuje potřeba kvalitního zvládnutí jazyků u obchodníků, techniků a vybraných vedoucích pracovníků. Realizace tohoto projektu povede k dosažení strategických cílů firmy - udržení zaměstnanosti, obratu i zisku. Školení budou realizovat externí vzdělávací společnosti a interní lektoři - odborníci z praxe.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílová skupina č. 1. ZAMĚSTNANCI ZAPOJENÍ V PROJEKTU; ; Pro jednoduchost a přehlednost projektu nejsou zaměstnanci zapojení do projektu násilně rozděleni do umělých cílových skupin. Žádná skupina zaměstnanců nemá specifické postavení nebo specifické vzdělávání tak, aby se zároveň nepřekrývala s jinými skupinami. Skutečně je projekt založen na plánovaném rozvoji osobních pracovních kompetencí jednotlivců aktivní účastí na kurzech, které byly stanoveny při analýze vzdělávacích potřeb a rozvojových záměrů firmy.; ; Cílová skupina ZAMĚSTNANCI ZAPOJENÍ V PROJEKTU zahrnuje 102 osob.; ; Projekt je založen na konkrétním plánovaném vzdělávání jednotlivců. Skupinové firemní kurzy budou zpřesňovány dva měsíce před plánovaným konáním. Možnosti Otevřených kurzů na vzdělávacím trhu budou monitorovány průběžně. Každý zaměstnanec je seznámen s kurzy, které jsou pro něj plánovány. Očekává se od něj, že bude aktivně otevřené kurzy vyhledávat a svůj výběr bude konzultovat s personalistou a s projektovým týmem. Může se proto stát, že na jeden otevřený kurz si konkrétní zaměstnanec vybere nejen jiný termín, ale i jiného dodavatele než ostatní.; ; Vzdělávání, které je součástí tohoto projektu, je běžnou součástí plnění pracovních úkolů a pracovních povinností zúčastněných zaměstnanců. Nadřízený pracovník řeší účast svých podřízených pracovníků na školení příkazem.

Příjemce

 • Adast Systems, a.s.
 • IČ: 46995919
 • Sídlo:
  • Městská část: Adamov
  • Město: Adamov
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 67904
 • http://www.adastsystems.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018