Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Rozvoj efektivity a kvality poskytování sociálně právní ochrany – OSPOD Náchod

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00026

Charakteristika hlavních cílů je popsána - viz výše.


Město Náchod spadá do třetí nejrizikovější kategorie dle míry náročnosti výkonu sociálně právní ochrany dětí. Počet stávajících zaměstnanců ( úvazků ) OSPOD je 11, nárok dle přepočtu činí 14 pracovních úvazků.


Aktivity jsou zaměřeny na celkové zkvalitnění výkonu sociálně právní ochrany dětí v ORP Náchod. Stávající i noví zaměstnanci OSPOD budou proškoleni a vzděláváni prostřednictvím akteritovaných kurzů a školení zaměřených na oblast sociálně - právní ochrany dětí, dále budou absolvovat samostudium z odborné literatury zakoupené v projektu.


Odborné klíčové aktivity projektu budou zaměřeny na:


- zvýšení počtu úvazků OSPOD a prohloubení odborných znalostí nových i stávajících zaměstnanců OSPOD formou supervize ( KA 1 )


- prohloubení odborných znalostí nových i stávajících zaměstnanců OSPOD formou školení a samostudia odborné literatury, nastavení spolupráce OSPOD a dalších subjektů formou kulatého stolu ( KA 2 )


Projekt bude realizován na území ORP a bude ho řídit tým zkušených zaměstnanců Městského úřadu Náchod.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace, konkrétně zaměstnanci OSPOD ORP Náchod. Projekt jim svými aktivitami umožní zkvalitnit svůj výkon práce a zvýšit odbornou způsobilost při práci s ohroženými skupinami.

Příjemce

 • Město Náchod
 • IČ: 00272868
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo náměstí
  • Číslo popisné: 40
  • Městská část: Náchod
  • Město: Náchod
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 54701
 • http://www.mestonachod.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018