Zpět

Rozvoj klíčových znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti Huhtamaki Česká republika, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00032

Projekt je zaměřen na rozvoj specifických znalostí a dovedností 113 zaměstnanců společnosti Huhtamaki Česká republika, a.s., která působí ve zpracovatelském průmyslu a je jediným výrobcem a dodavatelem obalů z nasávané kartonáže v ČR i střední Evropě.


Projekt bude realizován po dobu 16 měsíců. Jeho financování bude probíhat v plné výši v režimu de minimis.


Svým charakterem se jedná o projekt regionální, jež podpoří v rámci specifického rozvoje 113 pracovníků výroby a údržby: mistři a jejich zástupci, pracovníci výroby, předáci dílen údržby, pracovníci údržby. Specifické vzdělávání bude doplněno obecným rozvojem v technické a lektorské oblasti.


Cílem projektu je kvalitativní rozvoj specifických znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti v oblasti velmi specifického a jedinečného výrobního procesu společnosti týkajícího se výroby obalů z nasávané kartonáže, zvýšení jejich odborné kvalifikační způsobilosti a adaptability ve výrobním a inovačním technologickém procesu s ohledem na jeho průběžný vývoj a v neposlední řadě posílení flexibility, stability a konkurenceschopnosti společnosti.


Druhotným cílem je v přímé návaznosti na specifické vzdělávání a zajištění jeho kvality a efektivity, zvýšit technické znalosti cílové skupiny a lektorské dovednosti interních lektorů specifického vzdělávání realizovaného v rámci projektu.


Vzdělávací aktivity budou realizovány v rámci 9 klíčových aktivit.


Specifické i obecné vzdělávání bude realizováno formou uzavřených kurzů ve školící místnosti v sídle společnosti Huhtamaki Česká republika, a.s. Specifické vzdělávání bude vedeno interními lektory (z důvodu přenosu vlastního specifického know-how), obecné vzdělávání externími dodavateli vzdělávacích služeb.


Hlavní výstupy:


- 113 podpořených osob


- min. 398 úspěšných absolventů.


Projekt má ošetřena hlavní rizika, jen inovativní a má ustanoven zkušený realizační tým disponující odbornými profesními znalostmi a zkušenostmi v oblasti zaměření projektu a s realizací projektů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 9. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu je 113 zaměstnanců společnosti Huhtamaki Česká republika, a.s., jejichž potřeby; rozvoje v uvedených, zejména specifických, oblastech vycházejí z potřeb společnosti a jednotlivých pracovníků; výroby a údržby a vizí a cílů společnosti.; ; Jedná se o následující zaměstnance společnosti:; - 4 mistři; - 4 zástupci mistra; - 82 pracovníků výroby; - 3 předáci dílen údržby; - 20 pracovníků údržby (vč. elektro).; ; Mezi výše uvedenými jsou i osoby, které mají z věkových důvodů ztížené podmínky uplatnění na trhu práce; (osoby do 25 a nad 50 let).

Příjemce

 • Huhtamaki Česká republika, a.s.
 • IČ: 47901969
 • Sídlo:
  • Ulice: Petrovická
  • Číslo popisné: 101
  • Městská část: Nové Petrovice
  • Město: Přibyslavice
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 67521
 • http://www.huhtamaki.com

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018