Zpět

Rozvoj kompetencí všech skupin pracovníků společnosti ŽDB Drátovna a.s. s důrazem na rozvoj systému interních lektorů

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00359

Projekt byl zaměřen na:


-rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců


-rozvoj podnikového systému řízení znalostí a rozvoje interních lektorů s využitím inovativních metod e-learningu


-posílení udržitelnosti pracovních míst v regionu s vysokou mírou nezaměstnanosti v období realizace změn v ŽDB DRÁTOVNA a.s. a celosvětového hospodářského útlumu


 V červenci 2012 došlo v ŽDB GROUP a.s ke změnám. Byla oddělena část firmy ŽDB DRÁTOVNA a.s. jako samostatný subjekt, což bylo připraveným strategickým krokem. Jeho součástí byla i analýza vzdělávacích potřeb s ohledem na rozdělení firmy. Vzhledem k tomu, že trh práce nenabízí kvalifikovanou pracovní sílu pro strojírenství a hutní výrobu, z analýzy vyplynul strategický cíl: Zajistit neustálý rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců k podnikatelskému jednání a trvalému zlepšování v souladu s vizí a strategií rozvoje podniku.


 


V rámci podnikových systémů řízení LZ jsme se rozhodli zaměřit na tyto oblasti:


- práci s talenty a kádrovými rezervami v rámci budování systému nástupnictví


- zavedení systému znalostní organizace a interních lektorů


- zavedení e-learningu jako formy pro ukládání a přenos firemního know-how


- vybavení učebny

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Do projektu bylo zahrnuto 332 zaměstnanců žadatele v cílových skupinách:; ; Dělníci; Mistři; Interní lektoři; Management na všech úrovních; Zaměstnanci 50+; Talenti a zaměstnanci do 25 let

Příjemce

 • ŽDB DRÁTOVNA a.s.
 • IČ: 29400066
 • Sídlo:
  • Městská část: Pudlov
  • Město: Bohumín
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 73551
 • http://www.dratovna.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018