Zpět

Rozvoj kompetencí zaměstnanců k posílení priorit společnosti FINCLUB PLUS, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00001

Podat tuto projektovou žádost jsme se rozhodli na základě potřeby posílení odborných znalostí, hodnot naší společnosti, kvalifikace, kompetentnosti, zastupitelnosti a přizpůsobení inovacím našich zaměstnanců. Snažíme se být konkurenceschopnější v oboru doplňků stravy a poskytovat svým klientům dlouhodobou prevenci před civilizačními onemocněními. Dbáme na pravidelné zvyšování odbornosti zaměstnanců a prostřednictvím projektového vzdělávání inovujeme dosavadní vzdělávací systém. Projekt je určen pro cílovou skupinu/vybrané zaměstnance společnosti v počtu 41 osob. Ti pracují na pozicích top a střední management, v logistice, skladování, dále jako zaměstnanci ekonomického oddělení a THP. Klíčovou činností projektového vzdělávání je realizace 25 kurzů vybraných na základě vzdělávacích potřeb zaměstnanců a požadavků společnosti (viz příloha č. 5) týkající se prohlubování odborných i obecných znalostí. V projektu bude podpořena také oblast rovných příležitostí žen a mužů. Realizace je naplánována na období od května 2013 do dubna 2015 (tj. 24 měsíců) a bude probíhat v provozovně naší společnosti (Karvinská 21, 737 01 Český Těšín) za využitelnosti podpory de minimis.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Klíčová aktivita 1 až 4 je zaměřena na odborné vzdělávací potřeby zaměstnanců vybraných do projektu dle jednotlivých úseků naší společnosti v oblasti řízení, ekonomických, technicko-hospodářských, logistických a skladovacích činností. Vzdělávací potřeby jsou blíže specifikovaný v kapitole Klíčové aktivity.; Klíčová aktivita 5 je zaměřena na horizontální téma rovné příležitosti žen a mužů. Směřuje k prosazování a uplatňování rovných příležitostí žen a mužů v naší společnosti, díky čemuž zajistíme zvýšení kvality spolupráce se zaměstnanci a spokojenosti cílové skupiny projektu.; Klíčová aktivita 6 zabezpečuje organizaci projektu a naplnění potřeb cílové skupiny. Zajistí kvalitu vzdělávání a naplnění potřeb účastníků projektu.; Projet vychází z přesně stanoveného vzdělávacího plánu (utvořeného na základě analýzy vzdělávání zaměstnanců FINCLUB PLUS, a.s.) a řeší tak nedostatky, které je třeba napravit, aby mohla být naše společnost konkurenceschopnější a více stabilnější na trhu. Aktivity projektu tak výrazně eliminují nedostatky cílové skupiny, zvyšují adaptabilitu, konkurenceschopnost a naplňují tak cíle Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Příjemce

 • FINCLUB PLUS, a.s.
 • IČ: 25833383
 • Sídlo:
  • Ulice: Karvinská
  • Číslo popisné: 516/21
  • Městská část: Český Těšín
  • Město: Český Těšín
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 73701
 • http://www.finclub.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018