Zpět

Rozvoj kvalifikační úrovně zaměstnanců, zavedení personálních procesů a metodik ve společnosti AZ – Pokorny, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00350

 


 


Projekt vychází z analýzy vzdělávacích potřeb, která navazovala na změnu naší firemní strategie. Projekt tak bude pomáhat v zaškolení pracovníků na nově vzniklých pozicích, controlling, logistika, správa majetku atd.


Cílem projektu je také podpořit znevýhodněné skupiny na trhu práce - projektu se bude přímo účastnit 1/3 všech zaměstnanců z kategorie 50+.


Předkládaný projekt je zaměřen na:


-rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců, zejm. u dělnických a technických pozic


-rozvoj podnikového systémů řízení znalostí a rozvoje interních lektorů vč. jejich vyškolení v odborných i lektorských dovednostech. Současně vznikne knihovna výukových materiálů přístupná všem zaměstnancům.


-zvýšení motivace zaměstnanců i managementu k prosazování odborného vzdělávání v rámci organizace


-posílení udržitelnosti pracovních míst v regionu Znojemska s vysokou mírou nezaměstnanosti


 


Do projektu bude zahrnuto 71 zaměstnanců žadatele v těchto cílových skupinách:


-       Dělníci


-       Liniový management – mistři


-       Interní lektoři


-       THP a pracovníci administrativy


 


Pro každou z těchto skupin je připraven komplexní vzdělávací program rozvoje odbornosti ušitý účastníkům na míru.


Pracovníci AZ Pokorny, s.r.o. mají bohaté zkušenosti s vedením projektů, charakter našich zakázek vyžaduje projektové řízení. Současně jsme od roku 2005 příjemci řady dotací z programu OPPI na inovace výrobků i výrobních zařízení.


 


Vedení a administraci projektu budou mít na starosti zkušení pracovníci. Manažerka projektu je členem vedení firmy.


 


 

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 5. 2013
  • Cílová skupina: Dělníci; Liniový management - mistři; Interní lektoři; THP a pracovníci administrativy

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018