Zpět

Rozvoj kvality řízení a good governance na KÚ MSK

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00039

 


Cílem projektu je posilování efektivnosti výkonu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. V rámci projektu


 


 


 


budou podpořeny aktivity, které doplňují a rozšiřují již realizované projekty financované z Operačního programu


 


 


 


Lidské zdroje a zaměstnanost a jsou orientované na rozvoj řízení a kvality zaměstnanců samosprávného celku.


 


 


 


Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím realizací těchto aktivit:


 


 


 


- zlepšení výkonnosti vnitřních řídících a kontrolních systémů rozvojem výkonu interního auditu


 


 


 


v rámci vnitřního řídícího a kontrolního systému tak, aby interní audit prostřednictvím svých


 


 


 


doporučení mohl být přínosem ke zkvalitňování řízení rizik, zdokonalováním klíčových


 


 


 


procesů a k prohlubování dialogu s vedením orgánu veřejné správy a ostatními


 


 


 


zainteresovanými stranami a zavedením prvků auditních postupů dle mezinárodních


 


 


 


standardů


 


 


 


- tvorba a aplikace strategického plánování a vznik celkové strategie KÚ MSK včetně


 


 


 


akčních plánů


 


 


 


- rozvoj etických standardů a vytvořením etického kodexu


 


 


 


- rozvoj strategického plánování v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím vytvořené


 


 


 


Strategie


 


 


 


- implementace principů projektového řízení do praxe úřadu tvorbou společných


 


 


 


projektových zásad a s tím souvisejícím proškolením cílové skupiny.


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 31. 5. 2015
 • Cílová skupina: Územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jejich; zaměstnanci

Příjemce

 • Moravskoslezský kraj
 • IČ: 70890692
 • Sídlo:
  • Ulice: 28. října
  • Číslo popisné: 2771/117
  • Městská část: Moravská Ostrava
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70200
 • http://www.kr-moravskoslezsky.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018