Zpět

Rozvoj lidských zdrojů v rámci implementační struktury OP LZZ

Registrační číslo: CZ.1.04/6.1.00/09.00017

Rozvojem lidských zdrojů v rámci implementační struktury Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen IS OP LZZ) je míněno zejména zajištění vzdělávání administrátorů IS OP LZZ. Hlavní náplní projektu je realizace systematického vzdělávání pracovníků IS OP LZZ. Hlavním cílem je zabezpečení vzdělávacích aktivit za účelem zvyšování znalostí, dovedností a schopností zaměstnanců všech subjektů zapojených do implementace OP LZZ, a tím přispění ke zvyšování funkčnosti implementačních orgánů OP LZZ a osobnímu rozvoji zaměstnanců.


Strategický přístup ke vzdělání stanoví několik priorit, na které  má být kladen důraz: 1) cílená podpora ke zvýšení jazykové dovednosti 2) podpora vzdělávání v oblasti ESF, zejména OP LZZ a EU, 3) podpora ke zvýšení ICT dovednosti, 4)podpora v oblasti měkkých dovedností, 5) podpora v oblasti manažerských dovedností.


Na základě vzdělávacích potřeb pracovníků IS OP LZZ bude realizován vzdělávací program pro celou IS OP LZZ na období 2009-2015, který bude obsahovat: vzdělávací akce, konference, semináře pořádané  jinými subjekty; školení a semináře pořádané ŘO OP LZZ; zahraniční semináře, konference a dále stáže zaměřené na výměnu zkušeností. Vzdělávací program bude průběžně vyhodnocován, výsledky budou zohledňovány při jeho realizaci. Průběh projektu se bude řídit Metodickým pokynem pro technickou pomoc.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2008 - 31. 12. 2015
 • Cílová skupina: Řídicí orgán, zprostředkující subjekty, audit

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.mpsv.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 6
 • Investiční priorita: 6.1 - Podpora řízení, implementace a kontroly operací OP LZZ
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018