Zpět

Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Furukawa Electric Autoparts Central Europe s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01190

 


Společnost Furukawa Electric Autoparts Central Europe s. r. o. je dceřinou společností japonského koncernu Furukawa Electric. V srpnu 2003 společnost otevřela nový výrobní závod v průmyslové zóně města Unhošť.Moderní produkční hala slouží k výrobě SRC (Steering Roll Connector) modulů, elektromechanických součástí systému airbagu automobilu. Výrobní proces společnosti využívá nejnovější technologie a postupy, které společně s profesionálním přístupem zaměstnanců společnosti přispívá k výrazné efektivitě organizace výroby a vysoké jakosti a spolehlivosti výrobků. Společnost uplatňuje japonské metody řízení, které pružně přizpůsobuje specifikům České republiky. Stabilní pozice společnosti na trhu je dána především vysokou kvalitou služeb a odborností týmu talentovaných pracovníků, jejich zkušenostmi a znalostmi.


 


V rámci projektu bude proškoleno celkem 55 zaměstnanců společnosti. Během pravidelného ročního hodnocení se každý ze zaměstnanců vyjádřil, které vzdělávací kurzy by chtěl absolvovat pro rozvoj svého osobního a kariérního růstu.


 


Prostřednictvím odborného vzdělávání chceme zareagovat na měnící se vnější prostředí a tím udržet, respektive zvýšit konkurenceschopnost společnosti. Vytvořit materiálně technické zázemí pro interní vzdělávání a učinit z podnikového vzdělávání cílený a trvale monitorovaný a udržitelný proces.


 


Cílů projektu bude dosaženo řádnou realizací plánovaných klíčových aktivit. Na průběh celého projektu bude dohlížet realizační tým ve spolupráci s externím dodavatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení a bude zabezpečovat realizaci školení vč. spolupráce při procesu zlepšení řízení lidských zdrojů ve společnosti.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílová skupina: Zaměstnanci; Popis a způsob zapojení cílové skupiny:; Projekt byl připraven ve spolupráci se zaměstnanci, kteří se aktivně podíleli na navržení oblastí jejich odborného; rozvoje na základě jejich potřeb v rámci výkonu dané pozice. Podpořit chceme všech 52 nevýrobních; zaměstnanců + 3 výrobní s potenciálem rozvoje a povýšení, celkem 55 osob, z toho 23 žen.; Cílová kupina dle věku:; - do 25 let 2 muži; - 26-49 let 27 mužů a 21 žen; - nad 50 let 3 muži a 2 ženy; Rozdělení cílové skupiny dle dosaženého vzdělání:; - vyučení v oboru: 26 zaměstnanců (zaměstnanci s nižší kvalifikací); - středoškolské: 17 zaměstnanců; - vysokoškolské: 12 zaměstnanců; S ohledem na vykonávanou oblast činnosti je cílová skupina členěna takto:; - manažeři a vedoucí pracovníci: 6 zaměstnanců; - inženýři: 7 zaměstnanců; - administrativní pracovníci: 4 zaměstnanci; - THP (technicko-hospodářští pracovníci) a ostatní pracovníci: 38 zaměstnanců

Příjemce

 • Furukawa El. Autoparts CE
 • IČ: 26466686
 • Sídlo:
  • Ulice: Lidická
  • Číslo popisné: 1022
  • Městská část: Unhošť
  • Město: Unhošť
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 27351
 • http://www.furukawa.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018