Zpět

Rozvoj LZ SIGMA GROUP a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00596

Společnost SIGMA GROUP a.s. považuje zvyšování odborné kvalifikace svých zaměstnanců za základní předpoklad rozvoje lidských zdrojů a pro naplnění svých strategických cílů. Firma má vytvořen ucelený systém rozvoje a řízení lidských zdrojů, který zahrnuje organizační uspořádání společnosti, kvalifikační požadavky na jednotlivé pracovní pozice, pravidla odměňování a kariérní postup, motivační systém a plán vzdělávání zaměstnanců vycházející z analýzy vzdělávacích potřeb. Tento plán byl doposud realizován pouze částečně, mimo jiné i v rámci projektu ve Výzvě č. 35. Realizací projektu podpořeného z dotace EU bude umožněn další efektivní rozvoj systému komplexního rozvoje lidských zdrojů.


Účastníci projektu si absolvováním vzdělávacích aktivit dále zvýší kvalifikaci, naučí se mnoho klíčových dovedností, stanou se flexibilnějšími a přizpůsobivějšími ke změnám ve firmě, které jsou odrazem změn na trhu.


Zvýší rovněž svůj osobní potenciál a funkční kompetence, a tím i možnost uplatnění se na trhu práce. Vzroste personální konkurenceschopnost jednotlivců a potažmo celého podniku.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou zaměstnanci firmy Sigma Group a. s. Cílovou skupinu tvoří celkem 247 zaměstnanců, rozdělených do kategorií střední a nižší management (SN) = 41 osob, THP pracovníci (T) = 107 osob a dělníci (D) = 99 osob.

Příjemce

 • SIGMA GROUP a.s.
 • IČ: 25375407
 • Sídlo:
  • Ulice: Jana Sigmunda
  • Číslo popisné: 79
  • Městská část: Lutín
  • Město: Lutín
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 78349
 • http://www.sigma.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018