Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Rozvoj odborných znalostí zaměstnanců firmy LOGIT, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00869

Projekt má za cíl odstranit  nedostatky v dovednostech zaměstnanců, rozšířit jejich odborné dovednosti a začlenit do vzdělávacího systému dosud chybějící vzdělávání v oblasti textilního průmyslu. Rozvojem odborných dovednsotí podpořit maximální využitelnost strojů a kvalitu výroby.Taktéž zvýšit konkurenceschopnost společnosti s důrazem na kvalitu výrobků a rychlost v čase jejich dodání.


Potřebnost projektu vychází ze strategie a vize společnosti, odráží současné a budoucí plánované činnosti jednotlivých oddělení i potřeby jednotlivců.Realizace aktivit je důležitá:- pro zaměstnance jako prostředek k dosažení stanovených úkolů, pro plnění současné i budoucí práce v požadované kvalitě a rozsahu;- pro společnost jako prostředek, který podpoří snahu o neustálé zvyšování kvality výrobků, jejich zhotovování v co možná nejkratším čase. Má význam pro další rozvoj zaměstnanců a udržitelnost doposud realizovaných projektů a vzdělávacích aktivit.Cílovou skupinu tohoto projektu tvoří vybraní zaměstnanci žadatele.Z hlediska struktury zasáhne vzdělávací program klíčové pracovníky managementu, mistry, THP zaměstnance a výrobní dělníky. Celkem bude doprojektu zapojeno 44 osob, z toho 19 žen.Aktivity projektu jsou zaměřené na rozšíření zejména odborných dovedností a prohloubení kvalifikace uvedené cílové skupiny. Projekt sám o sobě představuje výrazný kvantitativní a kvalitativní posun v systému rozvoje odborných dovedností zaměstnanců.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • Logit s.r.o.
 • IČ: 63991691
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 119
  • Městská část: Hlubany
  • Město: Podbořany
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 44101
 • http://www.radicigroup.com

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018