Zpět

Rozvoj pracovníků v Hope Global Europe s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00295

 


Společnost Hope Global Europe s.r.o. v současné době rozšiřuje výrobu o novou technologii "Latex" pro výrobu textilní a kovo- textilní pásky s povrchovou úpravou založenou na latexu. Úspěšné zavedení této technologie je podmíněno rozšířením kvalifikace pracovníků společnosti o znalosti nezbytné pro obsluhu této technologie. Proto je cílem tohoto projektu umožnit pracovníkům našeho podniku rozšíření odborné kvalifikace o znalosti nezbytné pro obsluhu a údržbu této technologie. V souvislosti se zvýšenou pracovní zátěží spojenou s realizací je v projektu také navrhováno pro veškeré zaměstnance školení time a stress managementu (zvládání stresu a zátěže, získání znalostí lepšího sladění pracovního a osobního života, zvýšení efektivity a produktivity). Pro pracovníky, kteří jsou v kontaktu se zahraničními zákazníky a kolegy z mateřské společnosti a vykazují nedostatečnou jazykovou vybavenost je navržena výuka anglického jazyka. Dále je v projektu plánováno rozšíření znalostí 3 pracovníků ve zvládání SW Autodesk Inventor. Tento projekt nám umožní zejména snížit náklady na implementaci nové technologie Latex a také, díky kvalitnímu proškolení pracovníků, snížit riziko zmaření investice do výše uvedených systémů a technologií.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 31. 8. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu (CS) tvoří 29 kmenových zaměstnanců společnosti.; Ženy: 4, Muži: 25; Věková struktura: 2 osoby do 25 let, 15 osob od 25 do 35 let, 9 osob od 35 do 50 let, 3 osoby nad 50 let.; Pracovní zařazení: ředitel společnosti, vedoucí výroby, vedoucí kvality, 3 kvalitáři, 2 pracovníci údržby, 15; operátorů výroby, 2 pracovníci obchodního odd., 4 pracovnice administrativní podpory.

Příjemce

 • Hope Global Europe
 • IČ: 28421361
 • Sídlo:
  • Ulice: Pobřežní
  • Číslo popisné: 394/12
  • Městská část: Karlín
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 18600
 • http://hopeglobal.com

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018