Zpět

Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/78.00048


Cílem projektu je zvyšovat a rozvíjet kvalitu, místní a typovou dostupnost sociálních služeb ve městě Šumperk a na území města jako obce s rozšířenou působností metodou komunitního plánování. V průběhu realizace projektu bude nastavena organizační struktura pro plánování sociálních služeb, budou vytvořeny koordinační skupina a čtyři pracovní skupiny dle cílových skupin uživatelů sociálních služeb.


Po vyhodnocení naplňování jednotlivých cílů a opatření stávajícího Komunitního plánu sociálních služeb, budou v rámci analytické fáze projektu zpracovány veškeré podklady pro tvorbu nového Komunitního plánu.


Konečným výstupem projektu pak bude "Komunitní plán sociálních služeb ve městě Šumperk na období let 2014 – 2018“ a aktualizovaný "Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících", který bude nově k dispozici také v elektronické podobě na webových stránkách města.


Významnou součástí projektu jsou informační aktivity, kdy kromě pravidelných informací o průběhu realizace projektu a jednotlivých sociálních službách poskytovaných na území města, budou uspořádány také: •  dva kulaté stoly pro odbornou veřejnost s cílem zlepšit vzájemnou informovanost a povědomí o sociálních a souvisejících službách;

 •   dvě setkání s veřejností, „veletrhy“ pro prezentaci a setkání poskytovatelů sociálních služeb.


Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2012 - 31. 5. 2014
 • Cílová skupina: - Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám;; - Zadavatelé sociálních služeb.

Příjemce

 • Město Šumperk
 • IČ: 00303461
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí Míru
  • Městská část: Šumperk
  • Město: Šumperk
  • Kraj: Olomoucký kraj
 • http://www.sumperk.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018