Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Rozvoj projektu specifického vzdělávání společnosti Foxconn Technology CZ s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00098

Hlavním cílem projektu bylo rozšíření a prohloubení specifického vzdělávání pro zaměstnance společnosti Foxconn Technology CZ s.r.o. v Kutné Hoře. Vzdělávání proběhlo ve 4 modulech. Moduly 1-3 se zaměřily na specifické vzdělávání v oblasti výroby serverů, využití interních metodik auditování nově zaváděných produktů řad serverových řešení 3PAR, ML, SE, SL, či využívání specifických interních systémů řízení testování zaměstnanců. Modul 4 byl zaměřen na obecné vzdělávání. Projekt délkou i obsahem uspokojil identifikované zájmy a potřeby CS a prohlubuje výstupy projektu CZ.1.04/1.1.04/60.00012 realizovaného v období 2010-2011. Společnost zařadila projekt mezi jednu z největších priorit pro období 2014-2015.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Předmětem projektu bylo rozšíření a prohloubení specifického vzdělávání CS 189 zaměstnanců z útvaru výroby, logistiky, kvality a THP.

Příjemce

 • Foxconn Technology CZ s.r.o.
 • IČ: 27516032
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 245
  • Městská část: Karlov
  • Město: Kutná Hora
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 28401
 • http://www.foxconn.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018