Zpět

Rozvoj sociálních služeb komunitního typu Barevných domků Hajnice

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/C1.00007

Stručný obsah projektu: Projekt se zaměřuje na poskytování vybraných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. (§51 chráněné bydlení a §67 sociálně terapeutická dílna), o sociálních službách, naplňujících kritéria komunitní služby, a zvýšení jejich dostupnosti a kvality. Cílem poskytování sociálních služeb je nápomoci cílovým skupinám plně se zapojit do běžného života společnosti, zejména umožnit jejich přístup ke službám, které podporují vstup či návrat na trh práce a udržení se na trhu práce. Výběr sociálních služeb a určení cílových skupin, kterým jsou sociální služby v rámci předkládaného projektu určeny, reflektuje potřeby cílových skupin (uživatelů služeb). Současně naplňuje transformační plán žadatele (schválený zřizovatelem, kterým je Královéhradecký kraj, a MPSV) a strategii Královéhradeckého kraje (zadavatele sociálních služeb a současně zřizovatele BD Hajnice) v oblasti sociálních služeb (Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 - 2016, vyhotovený na základě §95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Díky projektu je zajištěna změna způsobu poskytování sociálních služeb (ze služeb ústavních ve služby komunitní). Poskytovatel/žadatel zajišťuje poskytování sociálních služeb a jejich dostupnost cílové skupině osob se zdravotním postižením, respektive postižením mentálním.


Inovativnost projektu spočívá v posílení individualizace žadatelem poskytovaných služeb prostřednictvím služby chráněného bydlení poskytovaného komunitní formou. Žadatel díky projektu významně rozšiřuje kapacitu služby chráněné bydlení poskytovaného komunitní formou na úkor ústavní služby DOZP a zavádí službu sociálně terapeutické dílny. Služby jsou poskytovány důsledně a individuálně podle potřeb, přání a možností každého obyvatele a přispívají tak k jejich společenskému začlenění. Realizace projektu umožní oddělit bydlení, práci (denní program) a volný čas, posílí možnosti využití přirozené podpory a veřejných služeb v komunitě. V lokalitě Dvůr Králové nad Labem přispěje mimo jiné k navázání spolupráce se sociálně terapeutickou dílnou poskytovanou odlišným poskytovatelem (Farní charita Dvůr Králové nad Labem). Umožní optimálně personálně a provozně nastavit službu CHB tak, aby byl zajištěn co možná nejhladší průběh adaptačního procesu a současně optimalizovány podmínky pro zajištění skutečně individuální podpory obyvatelům ve všech do projektu začleněných skupinových domácnostech služby CHB  s cílem maximálního zapojení obyvatel  CHB do běžného života.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením

Příjemce

 • Barevné domky Hajnice
 • IČ: 00194972
 • Sídlo:
  • Městská část: Hajnice
  • Město: Hajnice
  • Kraj: Královéhradecký kraj
 • http://www.barevnedomky.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018