Zpět

Rozvoj specifického vzdělávání zaměstnanců TESLA Electrontubes s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00257

 


TESLA Electrontubes s.r.o. je ryze česká společnost s dlouholetou tradicí výroby a výzkumu aktivních vakuových prvků, zejména elektronek pro použití jak v průmyslu, tak ve vysílací technice. V ČR nikdo jiný takové výrobky a takovým způsobem nevyrábí.


 


Hlavním impulsem pro vznik regionálního projektu specifického vzdělávání je potřeba CS 1) zvládnout výrobu nových výrobků, které byly vyvinuty ve vlastním vývojovém centru a jsou po zkušebním provozu zaváděny do sériové výroby, 2) prohloubit znalosti ve specifických směrech VaV, potřebných k vývoji nových a inovovaných výrobků vakuové a vysílací techniky, 3) přizpůsobit znalosti technologickému posunu oboru a potřebám podniku a 4) zajistit srovnatelnou úroveň znalosti zaměstnanců na stejné pozici a jejich zastupitelnost.


 


Projekt navazuje na úspěšně ukončený projekt CZ.1.04/1.1.04/60.00251, kterým byl v podniku vytvořen systém specifi. vzdělávání. Cílem je prohloubení a rozšíření specifických znalostí, dovedností a kompetencí všech 50 zaměstnanců (CS) žadatele v oboru vakuové a vysílací techniky s pracovištěm v Říčanech u Prahy. Během 16 měsíců budou vytvořeny interní školicí materiály a proběhne 5 modulů zaměřených na specifické znalosti materiálů, technické přípravy výroby a měření, školení ve výrobě, VaV a obecné školení. Specifické i obecné kurzy zajistí interní lektoři i externí dodavatelé. Organizaci pak zkušený realizační tým. Rozpočet činí 3 292 000,58 Kč, z čehož 11,52 % připadá na obecné vzdělávání. Projekt délkou i obsahem uspokojuje identifikované zájmy a potřeby CS (příloha 8), díky přístupu k high-tech technologiím a unikátnosti motivuje pracovníky k dalšímu růstu a vytváří pro ně adekvátní podmínky. Je velmi nepravděpodobné, že by vyškolení pracovníci přešli ke konkurenci v ČR, konkurence je pouze v zahraničí. Projekt zlepší postavení společnosti na trhu tím, že podpoří nejdůležitější pilíř její konkurenceschopnosti - lidské zdroje. Projekt patří mezi 1 z největších priorit pro období let 2014 - 2015.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 21. 1. 2014 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: 50 zaměstnanců žadatele, rozdělených do 3 skupin:; - CS 1.1 výroba (35); - CS 1.2 výzkum (3); - CS 1.3. THP (12); Zaměstnanci nad 50 let tvoří 56% zaměstnanců společnosti, jejich zkušenosti jsou pro naši firmu cenným zdrojem, který by společnost při jejich odchodu do důchodu nenávratně ztratila. Z hlediska věku jsou zároveň rizikovou skupinou na trhu práce, se ztíženými možnostmi dalšího vzdělávání. Z hlediska zastupitelnosti a budoucího vývoje je nezbytně nutné zapojit tyto zaměstnance do vnitropodnikového předávání znalostí a dovedností, neboť ty se vyznačují obtížnou přenositelností. Tato skupina je zařazena ve všech CS.; Zaměstnanci do 25 let jsou rovněž potenciálně ohroženou skupinou, potřebují mít prostor pro další profesionální a osobnostní rozvoj, být maximálně zapojení do chodu firmy a být s ní v sounáležitosti. Nesplnění těchto požadavků může mít za následek odchod do zahraničních společností, případně odchod zcela mimo profesi, která je v současné době v ČR nedostatečně personálně zabezpečená. Tato skupina je zařazena v CS1.1 a CS 1.3, tvoří cca 14 % z celkového počtu osob zapojených do vzdělávání.

Příjemce

 • TESLA Electrontubes s.r.o.
 • IČ: 27596214
 • Sídlo:
  • Ulice: Kolovratská
  • Číslo popisné: 1445/17
  • Městská část: Kolovraty
  • Město: Říčany
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 25101
 • http://www.electron-tubes.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018