Zpět

Rozvoj systému řízení pracovního výkonu, vzdělávání a manažerských dovedností

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B6.00003

Projekt logicky navazuje na projekt ralizovaný v rámci výzvy 48 OP LZZ, 


nejedná se však o pokračování, ale o realizaci dalších zcela


 nových aktivit, které mají přímou návaznost na připravovaný zákon o státních úřednících. V tomto projektu plánujeme vytvořit 


metodiku postupů pro realizaci výběrových řízení na nové 


zaměstnanceministerstva, která se bude zároveň opírat o připravovaný 


Rámcový rezortní interní protikorupční program. Nově budou 


vytvořeny popisy všech pracovních míst, která vykazují konkrétní 


specifika (agenda MSp je velmi specifická, z tohoto důvodu 


ani odborní referenti, ani referenti na jednotlivých 


odděleních nevykonávají úplněstejné pracovní činnosti 


a je tudíž třeba k tomu takto přistupovat a vytvořit 


naprosto konkrétní popisy, aby byly výstupy plně využitelné).


Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2014 - 31. 5. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou tohoto projektu jsou zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti.; Vytvořená metodika pro výběr zaměstnanců bude využívána zaměstnanci personálního odboru, vedoucími zaměstnanci a ostatními zaměstnanci MSp, kteří se účastní náboru nových zaměstnanců, realizace výběrových řízení a v současné ; době postrádají ucelený návod, jak postupovat a čeho se ; při realizaci výběrových řízení vyvarovat.

Příjemce

 • Ministerstvo spravedlnosti
 • IČ: 00025429
 • Sídlo:
  • Ulice: Vyšehradská
  • Číslo popisné: 427/16
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.justice.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018