Zpět

Rozvojem zaměstnanců domovů seniorů a domova se zvláštním režimem v Havířově v rámci systému celoživotního vzdělávání ke kvalitní péči o seniory a zajištění důstojného stáří

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00056

Hlavním cílem projektu je podpořit sociální začleňování osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením zvyšováním dostupnosti, kvality a kontroly služeb. Cíl bude naplněn prostřednictvím odborného vzdělávání a zvyšování profesní úrovně min. 101 zaměstnanců Domova seniorů Havířov, jejímž specifikem je, že poskytuje nejen služby dvou domovů pro seniory, ale plní také specifické poslání tzv. domova se zvláštním režimem,který je přizpůsoben potřebám klientů s chronickým duševním onemocněním a se stařeckou, Alzheimerovou a jinými typy demencí.


 


Odborné vzdělávání zaměstnanců ve 38 typových akreditovaných kurzech (šitých na míru) potřebám organizace na základě analýzy vzdělávacích potřeb v maximální míře pokryje během 2 let realizace projektu vzdělávací potřeby zaměstnanců a přispěje ke zvýšení jejich profesní kvalifikace. Díky rozšíření odborných znalostí a dovedností dle požadavků Zákona o sociálních službách, posílení motivace a rozvoji měkkých dovedností budou moci lépe rozeznat potřeby klientů a reagovat na ně, čímž přispějí ke zkvalitnění života seniorů a jejich integraci do společnosti. Vzdělávání bude probíhat s cílem pomoci klientům prožít důstojné stáří a dále zlepšit kvalitu služeb domova.


 


Klíčové aktivity projektu:


 


KA1 Realizace akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky, vč. odborných stáží pro pracovníky domova se zvláštním režimem


 


KA2 Realizace akreditovaných kurzů a vzdělávání pro vedoucí pracovníky


 


KA3 Řízení a administrace projektu


 


KA4 Monitorování, hodnocení projektu, závěrečná evaluace a doporučení

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu je 101 zaměstnanci Domova seniorů Havířov, z toho:; ; - 12 vedoucích pracovníků; - 89 odborných pracovníků zařazených na jednotlivých pozicích pracovníků v sociálních službách (celkem 82) a sociálních pracovníků (celkem 7).

Příjemce

 • Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace
 • IČ: 75139243
 • Sídlo:
  • Ulice: Jaroslava Seiferta
  • Číslo popisné: 1530/14
  • Městská část: Havířov-město
  • Město: Havířov
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 73601
 • http://www.dshavirov.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018