Zpět

Rubikon jako pracovní šance

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/91.00116

Hlavní aktivity • Individuální motivační a poradenský program -  cílem je posílit motivaci cílové skupiny, posílit dovednosti potřebné pro uplatnění na trhu práce, identifikovat osobnostní a kvalifikační předpoklady. Program probíhá formou individuální spolupráce s pracovním poradcem. • Skupinový motivační program - tento program je zaměřen na posílení motivace ke změně života a získání práce, získat a posílit sociální a měkké profesní dovednosti.   • Pracovní a bilanční diagnostika - cílem této aktivity je umožnit osobám zapojeným do projektu odborné určení dalšího profesního směřování. • Rekvalifikace a zvýšení profesní způsobilosti - aktivita umožňuje vybraným klientům zvýšit si kvalifikaci podle aktuální situace na trhu práce. • Zprostředkování zaměstnání  - volného nebo nového pracovního místa.  Aktivita se prolíná s předešlými klíčovými aktivitami a zahrnuje mimo samotného zprostředkování zaměstnání např. přípravu klienta na jednání s konkrétním zaměstnavatelem, pomoc při oslovení zaměstnavatele, reference na klienta. Dále se jedná o hledání vhodných kandidátů a jejich prověření z řad osob zapojených v projektu a jejich doporučení na konkrétní pracovní pozici. • Příspěvky na úhradu mzdových nákladů a přímá finanční podpora bude poskytována formou refundace mzdových nákladů, formou stravného, cestovného a jiných nezbytných nákladů pro cílovou skupinu (v případě situace, která by klientovi bránila zapojit se na trh práce). • Intenzivní podpora při udržení pracovního místa - zahrnuje kontakt s klientem i zaměstnavatelem v prvních měsících po zahájení pracovní činnosti a podporu klienta setrvat v pracovním procesu, průběžné vyhodnocování adaptace klientů a včasné řešení problémů, které by mohly být příčinou ukončení pracovního poměru.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 31. 5. 2013 - 29. 4. 2015
 • Cílová skupina: Projekt je zaměřen na osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a další osoby s kriminální minulostí.

Příjemce

 • Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.
 • IČ: 60446871
 • Sídlo:
  • Ulice: Korunní
  • Číslo popisné: 880/101
  • Městská část: Vinohrady
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 13000
 • http://www.rubikoncentrum.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018