Zpět

S chutí do práce

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00041

Projekt navazuje na realizovaný projekt Dobrý job (OP LZZ 3.1.), jehož aktivity se v praxi osvědčily. Projekt je zaměřený na abstinující závislé současné a bývalé klienty Občanského sdružení Krok. Cílem projektu je usnadnit abstinujícím závislým vstup na trh práce a udržení se na trhu práce.Projekt pracuje s myšlenkou, že problém závislosti je problémem celé rodiny. Má-li být klientova resocializace úspěšná - počínaje změnou vzorců chování až po úspěšnou adaptaci na trhu práce, je potřeba stabilizovat rodinný systém klienta. Aktivity projektu jsou rozděleny do dvou částí, které jsou vzájemně propojeny. První část je zaměřena na podporu rodinného systému klienta, což obnáší rekonstrukci rodinných vztahů, ošetření rodinných traumat, komunikaci v rodině, hledání vnitřních zdrojů klienta (rodinné mapy, večírek částí), párovou terapii, podporu v samostatnosti a zodpovědnosti. Druhá část se zaměřuje na rozvoj sociálních a profesních dovedností zahrnující workshopy dospělých zručností, orientaci na trhu práce a tvorbu osobního portfolia, vybudování pracovních návyků a získání nových pracovních zručností, kurz finanční gramotnosti. Klientům bude poskytnut koučink v posledním měsíci jejich pobytu v TK a v prvních třech měsích po odchodu z TK. Výstupem projektu bude klient, jehož rodinné zázemí je stabilizováno, a který disponuje sociálními a profesními dovednostmi, které mu umožní úspěšný návrat na trh práce a udržení se na něm.V rámci realizace projektu bude podpořeno 50 osob. Za dobu realizace projektu absolvuje kurzy předepsaným způsobem 102 osob.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2013 - 28. 2. 2015
 • Cílová skupina: Klienti terapeutické komunity Krok - klienti roční pobytové léčby - muži a ženy od 15 let výše, průměrný věk 22 let, kteří se léčí z drogové závislosti. Mají velmi nízký stupeň vzdělání, často žádné pracovní zkušenosti nebo jen s nekvalifikovanou prací, špatné komunikační a sociální dovednosti, problémové vztahy v rodině, zadluženost.; ; Klienti Programu následné péče Krok (PNP) - abstinující závislí, úspěšně absolvovali pobyt v komunitě, mají zaměstnání (podmínka pro ukončení pobytu v TK), ještě potřeba pomoci od komunity, pro udržení abstinence důležitost spokojenosti v zaměstnání a dobré rodinné a partnerské vztahy.; ; Bývalí klienti - abstinující závislí, půl roku či více let po úspěšném ukončení komunity, problémy v práci, nespokojenost, často mají již vlastní rodiny či plánují jejich založení.

Příjemce

 • Občanské sdružení Krok
 • IČ: 68684312
 • Sídlo:
  • Ulice: třída Komenského
  • Číslo popisné: 2124/88
  • Městská část: Nětčice u Kyjova
  • Město: Kyjov
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 69701
 • http://www.oskrok.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018