Zpět

S handicapem do práce

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00072

Cílem projektu je aktivizovat osoby se zdravotním postižením, umožnit jim vstup na trh práce a současně přispět k jejich začlenění do společnosti. Tohoto cíle bychom chtěli dosáhnout kombinací námi zvolených podpůrných služeb (bilanční diagnostiky, která komplexně zhodnotí možnosti a schopnosti účastníka/ce, poradenského programu zaměřeného na podporu uplatnění CS na trhu práce s ohledem na jejich handicap a profesního vzdělávání, kdy si budou účastníci vybírat z 5 rekvalifikací.


Důležitou a nezastupitelnou úlohu v projektu bude mít také kariérový poradce Bude kladen důraz na práci s CS (skupinová i individuální práce). V rámci projektu bude obsazeno 8 nových pracovních míst a 8 volných pracovních míst se mzdovým příspěvkem.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Projekt je určen pro OZP, jejichž vymezení se řídí ustanovením § 67 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.; Konkrétně se bude jednat o osoby s lehčí formou zdrav. postižení, tedy o osoby invalidní v I., II., popř. III. stupni postižení, a to na základě potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení a osoby zdravotně; znevýhodněné na základě rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce, které jsou schopné mentálně i fyzicky absolvovat aktivity projektu.

Příjemce

 • M-CENTRUM, konzultační, rekvalifikační a školící středisko
 • IČ: 64529401
 • Sídlo:
  • Ulice: Vavrečkova
  • Číslo popisné: 5262
  • Městská část: Zlín
  • Město: Zlín
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76001
 • http://www.mcentrum.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018