Zpět

S jazyky za prací v Karlovarském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00020

Projekt vytváří a ověřuje nový komplexní nástroj zaměřený na slaďování nabídky a poptávky na trhu práce v Karlovarském kraji v oborech, kde jsou pro práci nutné odborné jazykové dovednosti, a to ve službách i v průmyslu. Poptávka po projektu vznikla při jednání s vedením ÚP Karlovy Vary, kdy zaměstnavatelé na obou stranách hranice marně požadovali jazykově vybavené kvalifikované pracovníky. ÚP se proto stal partnerem projektu. Rozpor mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce v příhraničních oblastech spočívá často právě v neschopnosti uchazečů komunikovat ve své profesi v cizím jazyce. Projekt proto ověřuje účinnost navrženého komplexu aktivit.


Účastníci  projdou pracovní či bilanční diagnostikou, jazykovým testováním a neprofesním motivačním kurzem, který bude zaměřen na zvýšení orientace na trhu práce v příhraniční oblasti (s důrazem na sledování nabídek EURES a zaměstnavatelů na obou stranách hranice) a sebeprezentaci s využitím cizího jazyka.


Dále absolvují rekval. kurz PC dovedností, v jehož rámci se naučí využít počítač a internet pro hledání práce i v cizojazyčném prostředí a pro přípravu sebeprezentace v cizím jazyce (CV, vlastní videovizitka a popř. profil na českých i zahraničních serverech). Pokud to bude nutné, absolvují účastníci další rekvalifikaci dle analýzy trhu práce a v souvislosti s ní kurz profesního německého jazyka OPEN DOOR, který je zaměřen na oblasti potřebné v regionu - pečovatelství, technické obory a hotelnictví. Tato kombinace (rekvalifikace + zlepšení odborných jazykových dovedností) významně zvýší šance účastníků pro nalezení zaměstnání. Ty ještě podpoří působení koordinátorů, pracujících zároveň v roli terénních pracovníků pro styk s podniky, kteří budou kontaktovat zaměstnavatele na obou stranách hranice s nabídkou pracovních sil a sbírat podněty pro efektivní práci s účastníky projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Osoby ze skupin, kterým se věnuje zvýšená péče na trhu práce, a to fyzické osoby do 20 let věku, resp. do 25 let absolventi SŠ a VŠ)(uchazeči i zájemci o zaměstnání) a fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců.

Příjemce

 • Grafia, s.r.o.
 • IČ: 47714620
 • Sídlo:
  • Ulice: Budilova
  • Číslo popisné: 1511/4
  • Městská část: Plzeň
  • Město: Plzeň
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 30100
 • http://www.grafia.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018