Zpět

S námi máte šanci ve Středočeském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/D6.00051

Projekt je zaměřen na posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením ze Středočeského kraje. Cílovými skupinami projektu jsou Osoby se zdravotním postižením a Fyzické osoby starší 50 let se zdravotním omezením. Díky projektu bude podpořeno celkem 27 osob.


Účastníci projektu získají díky tomuto projektu pracovní diagnostiku, individuální a skupinové poradenství, motivační kurz, rekvalifikační kurz a 11 z nich také pracovní uplatnění. Tuto koncepci jsme připravili na základě našich zkušeností a dobrých výsledků s realizací obdobného programu pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením v Praze.


Trvání projektu je 12 měsíců.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, fyzické osoby nad 50 let se zdravotním omezením; ; Jedná se o osoby ve věku 18-64 let, které mají bydliště nebo se převážně zdržují na území Středočeského kraje a které jsou z důvodu svého zdravotního postižení nebo znevýhodnění ohroženy sociálním vyloučením.; Vymezení této cílové skupiny a prokázání příslušnosti k cílové skupině se řídí § 67 zákona č. 435/2004 Sb. a jde tedy o tyto osoby:; - osoby invalidní v prvním, druhém nebo třetím stupni na základě potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního; zabezpečení; - osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již invalidní nejsou, a to maximálně 12 měsíců od tohoto posouzení; - osoby zdravotně znevýhodněné na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR; Projekt je zaměřen především na osoby tělesně postižené (především osoby s omezenou lokomocí (vč. vozíčkářů), osoby s postižením horních či dolních končetin, ortopedickými vadami, osoby po úrazech pohybového ústrojí s trvalými následky atd.), osoby s chronickými onemocněními a civilizačními chorobami; (kardiaci, diabetici, osoby s roztroušenou sklerózou, respiračními chorobami, onkologickým onemocněním atd.) a; osoby s lehkým duševním onemocněním (schizofrenické poruchy, afektivní poruchy, behaviorální syndromy atd.).; Tyto cílové skupiny jsme zvolili s ohledem na naše předchozí zkušenosti a s ohledem na vstupní předpoklady pro; rekvalifikační kurz Internetový marketing a následné uplatnění v tomto oboru.; Dle údajů Úřadu práce ČR bylo k 31.3.2014 ve Středočeském kraji evidováno 6 416 uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením.; V projektu bude podpořeno 27 osob, z toho 24 osob se zúčastní komplexního programu zaměřeného na zvýšení jejich předpokladů k pracovnímu uplatnění (pracovní diagnostika, skupinové a individuální poradenství, motivační kurz, rekvalifikační kurz). Pro 11 účastníků, kteří úspěšně absolvují rekvalifikační kurz, pak budou ve Středočeském kraji vytvořena nová pracovní místa.; Počet účastníků odpovídá kapacitě naší organizace, charakteru klíčových aktivit a délce projektu.

Příjemce

 • Via Lucis Praha, o.p.s.
 • IČ: 22607021
 • Sídlo:
  • Ulice: V Lipkách
  • Číslo popisné: 705/9
  • Městská část: Slivenec
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 15400
 • http://www.vialucispraha.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018