Zpět

S námi na trh práce

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00079

Obsahem projektu je komplexní práce s cílovou skupinou osob, které jsou sociálně vyloučené a nebo vyloučením ohrožené. Pro náš projekt jsme záměrně vybrali velmi odlišné věkové kategorie a to osoby do 25 let věku bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací a osoby starší 50-ti let, které jsou dlouhodobě nezaměstnané. Osvědčila se nám mezigenerační výměna zkušeností, a proto kombinujeme právě tyto kategorie osob.


V rámci výzvy č. 96 bude projektem realizován bod a) "Přímá intervence".Projekt je nastaven tak, aby byla posílena pracovní, sociální a společenská integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených. Cílem projektu je podpora a rozvoj osobnostních, kvalifikačních a pracovních předpokladů jednotlivce vedoucích k jeho aktivizaci a zároveň motivace k efektivnímu řešení své obížné životní situace.V rámci projektu se bude v několika fázích pracovat s min. 24 osobami, které ve vytvořeném poradenském středisku obdrží individuální poradenství a nabídku skupinových aktivit. U klientů, kteří budou vyžadovat psychologickou podporu, bude nejdříve provedena diagnostika jejich pracovního potenciálu a teprve pak budou následovat další skupinové aktivity vč. vzdělávání či rekvalifikace. V projektu počítáme také s řadou doprovodných opatření a plánujeme vytvořit min. 6 pracov. míst.


Další aktivitou projektu je spolupráce s neziskovými organizacemi z mikroregionu Třinecka, Těšínska a Jablunkovska, které již předběžně přislíbily svůj zájem podílet se na realizaci projektu. Některé NNO jsou také potenciálními zaměstnavateli projektových účastníků. Do projektu však plánujeme zapojit také podnikatelské subjekty a státní organizace, neboť společná snaha integrovat osoby obtížně uplatnitelné na trh práce je v konečném důsledku užitečná pro celou společnost. Města a obce se budou podílet na vytipovávání vhodných klientů z vybraných cíl. skupin, kteří nezbytně potřebují pomoc. Firmy pak vyzveme ke spolupráci při umísťování projektových účastníků.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: ; ; Fyzické osoby starší 50 let, ; Osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace

Příjemce

 • Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.
 • IČ: 25860259
 • Sídlo:
  • Ulice: Závodní
  • Číslo popisné: 815
  • Městská část: Třinec
  • Město: Třinec
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 73961
 • http://kapa.ops.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018