Zpět

S peer průvodcem napříč sociálními službami

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D5.00004

Projekt vychází z dlouholeté zkušenosti předkladatele s prací s duševně nemocnými a reaguje na zvyšující se výskyt psychických poruch a na připravovaný proces transformace psychiatrické péče v ČR spojený s deinstituonalizací péče o lidi s duševním onemocněním spojený s širším využíváním sociálních služeb, které nejsou primárně určeny lidem s duševním onemocněním, ale poskytují služby jimi využitelné. Projekt vychází z potřeby zpřístupnit lidem s duševním onemocněním tyto služby. Dále pak z potřeb lidí s duševním onemocněním uplatnit se ve společnosti a na trhu práce a celospolečenské potřeby jejich uplatnění a využívání širší škály služeb. V rámci projektu dojde k vzájemnému představení lidí s duševním onemocněním a pracovníků výše uvedených služeb, a to prostřednictvím samotných zástupců cílové skupiny lidí s duševním onemocněním ? peerů.V rámci projektu O.s. Baobab vytvoří a realizuje 2 běhy Kurzu pro peer průvodce z řad lidí s duševním onemocněním, vyškolí je v oblasti problematiky duševního onemocnění, srozumitelné komunikaci a schopnosti téma veřejně prezentovat.V rámci projektu prostřednictvím vyškoleného peer průvodce realizujeme v O.s.Baobab stáže pro pracovníky sociálních služeb ne výhradně určených pro cílovou skupinu lidí s duševním onemocněním, nicméně pro tuto skupinu využitelnými, realizujeme prezentace v jejich zařízení a vytvoříme svépomocnou skupinu peer průvodců. Projekt zpřístupní lidem s duševním onemocněním sociální služby, které nepracují primárně s lidmi s duševním onemocněním a nejsou přizpůsobeny jejich specifickým potřebám. Umožní lidem s duševním onemocněním uplatnění ve společnosti a zvýší jejich potenciál k uplatnění se na trhu práce. Projekt prostřednictvím přímého kontaktu lidí s duševním onemocněním a pracovníků sociálních služeb nezaměřených primárně na oblast duševního onemocnění umožní lepší pochopení problematiky duševního onemocnění a napomůže k boření předsudků a stávajících stigmat.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Lidé s duševním onemocněním; Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám

Příjemce

 • Občanské sdružení Baobab
 • IČ: 67360670
 • Sídlo:
  • Ulice: Pujmanové
  • Číslo popisné: 1219/8
  • Městská část: Podolí
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 14000
 • http://www.osbaobab.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018