Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

S podporou za lepším uplatněním na trhu práce

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00067

Projekt je zaměřen na podporu pracovní integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob, kterým je nutné věnovat zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Cílovou skupinou  jsou uchazeči a uchazečky o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce ČR déle než 5 měsíců.


Projekt je koncipován jako komplexní nástroj pomoci příslušníkům cílové skupiny při hledání zaměstnání a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na otevřeném trhu práce. Je tvořen vzájemně logicky provázaným systémem nástrojů směřujících k odstranění bariér bránících jim nalézt zaměstnání. Podstatnou složkou aktivit je přesná identifikace potřeb, motivace a aktivizace, obnova pracovních návyků, individuální přístup a respektování specifických potřeb příslušníků cílové skupiny i regionálního trhu práce a následná optimalizace jejich kvalifikace tak, aby odpovídala požadavkům trhu práce.


 

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 9. 2014 - 30. 10. 2015
  • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou uchazeči/uchazečky o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce ČR, KoP Děčín, Rumburk a Varnsdorf déle než 5 měsíců. Jedná se o dlouhodobě nezaměstnané osoby, kterým je nutné věnovat zvýšenou péči. Kumulace problémových faktorů: nízká a nevhodná kvalifikace, ztráta pracovních návyků, absence základních pracovních a sociálních kompetencí nezbytných pro získání a udržení zaměstnání, závislost na soc. dávkách, nízká finanční gramotnost, často předlužení a exekuce na veškeré dosažené příjmy, způsobuje jejich nezaměstnatelnost na legálním trhu práce a neumožňuje těmto osobám adekvátní pracovní uplatnění.

Příjemce

  • TIVIT spol. s r.o.
  • IČ: 47283823
  • Sídlo:
    • Ulice: Březiny 77
    • Město: Děčín XXVII 40502
  • http://www.tivit.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018