Zpět

S potřebnou rekvalifikací na trh práce

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00133

Obsahem projektu je realizace tří identických, komplexně zaměřených vzdělávacích programů, které jsou složeny z pěti vzájemně provázaných modulů.


 Cílovou skupinou (celkem se bude jednat o 60 osob) jsou osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, konkrétně se jedná o osoby do 25 let věku bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace. Jedná se tak o osoby, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání, jelikož představují na trhu práce již mnoho let rizikovou skupinu. 


 Hlavní cíl projektu:


Poskytnout CS komplexní systém modulů, jejichž absolvování jí umožní být úspěšnou při vstupu do pracovního procesu a ujasnit si svůj profesní cíl.


Výsledkem poté bude zvýšení zaměstnatelnosti v Jihočeském kraji.


 


Aktivity projektu:


KA č.1 - Oslovení a nábor cílové skupiny, přípravné práce a organizační zajištění aktivit projektu


KA č.2 - MODUL A - Aktivačně-motivační program, MODUL B - Bilanční diagnostika, MODUL C - Profesní poradenství (zapojeno bude vždy 3 x 20 účastníků do těchto tří modulů)


KA č.3 - MODUL D - Rekvalifikace (celkem 3 x 20 osob)


Účastníkům bude zprostředkována rekvalifikace, jejíž absolvování umožní následně jejich části umístění na podporované pracovní místo v rámci MODULU D.


KA č.4 - MODUL E -Tvorba nových pracovních míst podpořených formou mzdových příspěvků. Pracovní místa budou vytvořena celkem pro 32 účastníků MODULU D (tj. pro 53,3 % podpořených osob), vždy v úvazku 0,5. Celkem se tak bude jednat o 16 nových pracovních míst. 


 


Projekt bude realizován v Jihočeském kraji.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace

Příjemce

 • Impuls Třebíč
 • IČ: 26652366
 • Sídlo:
  • Ulice: Okružní
  • Číslo popisné: 935
  • Městská část: Řípov
  • Město: Třebíč
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 67401

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018