Zpět

Šance II

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/91.00236

 


Projekt řeší problém nezaměstnanosti regionu, je určen osobám nezaměstnaným, které chce svými aktivitami


 


namotivovat k aktivnímu přístupu např. prostřednictvím změny či prohloubení kvalifikace. Svým klientům nabízí


 


projekt využití služeb psychologických, které mohou odhalit skryté důvody nezaměstnanosti. Klientům projektu


 


budou po dobu jejich účasti v projektu nabízena volná pracovní místa, která bude sjednávat Poradce/kyně pro


 


zaměstnání. Úspěšní absolventi rekvalif. kurzů budou moci na kurz navázat výkonem řízené praxe, kdy dojde k


 


osobnímu kontaktu klienta se zaměstnavatelem, pokud bude tato spolupráce úspěšná, bude umožněno


 


zaměstnavateli čerpat mzdový příspěvek, příp. klient získá potřebnou praxi v oboru, ve kterém si bude nadále


 


hledat zaměstnání.


 


Aktivity projektu byly zvoleny na základě aktuální situace v regionu. Vychází jak ze struktury zaměstnání, kterou


 


zástupci CS nejčatěji poptávají, tak z analýzy nejžádanějších profesí uváděných zaměstnavateli. Snažili jsme se


 


obsah projektu přizpůsobit jak potenciálním klientům tak, aby pro ně byly projektové aktivity přínosem, tak jejich


 


potenciálním zaměstnavatelům tak, aby byli úspěšní klienti/ky zaměstnatelní.


 


Projekt má za cíl zprostředkovat zaměstnání pro min. 30 osob z CS. Předpokládáme, že největší úspěšnost v


 


umísťování na trh práce bude zejména u absolventů kurzu řidičského oprávnění typu D, neboť profese řidiče


 


autobusu je v regionu dlouhodobě žádaná. Dále vidíme příležitost v obsazení pracovních pozic sociálních


 


pracovnic, které proškolíme dle zákona č.108/2006 Sb., zde budeme zároveň poskytovatelům sociálních služeb


 


nabízet mzdové příspěvky. Pro klienty, kteří se nechtějí do zaměstnaneckého poměru vracet, nabízí projekt


 


možnost absolvovat kurz Základy podnikání nebo Účetnictví s využitím výpočetní techniky. Starším osobám


 


potom dáme možnost spřátelit se s výpočetní technikou, která je na trhu práce všudypřítomná a pro starší osoby


 


často představuje jedinou překážku úspěšného návratu na trh práce.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: dlouhodobě nezaměstnaní (evidence na úp 5 a více měsíců)a nezaměstnaní ve věku 50let a více.

Příjemce

 • Akademie J.A.Komenského
 • IČ: 00430749
 • Sídlo:
  • Ulice: Floriánské náměstí
  • Číslo popisné: 350
  • Městská část: Kladno
  • Město: Kladno
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 27201
 • http://www.ajakkladno.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018