Zpět

Šance pracovat

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00269

Projekt je zaměřený na vzdělávání a zaměstnávání osob pečujících o osobu blízkou a osob starších padesáti let ohrožených sociálním vyloučením z důvodů ztráty zaměstnání či hrozící ztráty zaměstnání, nedostatečné či nevyhovující kvalifikace převážně v regionu Kladensko. Cílem projektu je podpořit uplatnění v zaměstnání osob z CS, které jsou na trhu práce znevýhodněny. Předpokladem uplatnění CS na trhu práce je pracovní motivace, vhodné pracovní kompetence a poptávaná kvalifikace.V průběhu dvou let bude pro osoby z CS realizováno unikátní propojení motivačního a odborného vzdělávání, poradenství a zaměstnávání.Motivační vzdělávání je obecně zaměřeno na posílení sebevědomí osob CS, uvědomění si vlastních hodnot a cílů, motivaci ke změně, finanční gramotnost, seznámení s počítačem, komunikace při vstupu do zaměstnání.Odborné vzdělávání (kurz pracovník v sociálních službách, kurz pečovatel/pečovatelka o děti 0-15 let, kurz hospodyně) je zaměřeno na prohloubení či změnu kvalifikace uplatnitelné na trhu práce na Kladensku.Poradenství bude zaměřeno na sociálně-právní otázky a psycho-sociální podporu osob z cílové skupiny. Zaměstnávání osob z cílové skupiny bude v průběhu projektu realizovat u části osob žadatel. Ostatním osobám poskytne poradenství při hledání zaměstnání a svého uplatnění na trhu práce. Celkem bude vytvořena kapacita pro vzdělávání a poradenství pro 40 osob z CS. Zaměstnáno bude 17 osob z cílové skupiny.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou osoby pečující o osobu blízkou ze Středočeského kraje, které jsou sociálně vyloučeny; nebo ohroženy sociálním vyloučením z důvodů:; Ztráty možnosti získání a udržení zaměstnání z důvodů péče o osobu se sníženou soběstačností; Ztráty možnosti získání a udržení zaměstnání z důvodů péče o děti v pěstounské péči; Ztíženými možnostmi uplatnění na trhu práce z důvodů péče o osobu se sníženou soběstačností; Ztíženými možnostmi uplatnění na trhu práce z důvodů péče o děti v pěstounské péči; Osoby pečující o osobu blízkou; Cílovou skupinu tvoří převážně osoby pečující o děti, dospívající či dospělé se ztrátou soběstačnosti, tělesným; postižením, kombinovaným postižením či jiným zdravotním postižením.Cílovou skupinou jsou též součastní či; bývalí pěstouni.; Fyzické osoby starší 50 let; Cílovou skupinou jsou fyzické osoby starší 50 let ze Středočeského kraje (převážně z regionu Kladensko), které; jsou sociálně vyloučeny nebo ohroženy sociálním vyloučením z důvodů:; Ztráty zaměstnání či hrozící ztráty zaměstnání; Nevyhovující či nedostatečné kvalifikace; Osoby starší 50 let jsou velmi ohroženou skupinou na trhu práce.

Příjemce

 • Kolpingova rodina Smečno
 • IČ: 70929688
 • Sídlo:
  • Ulice: U Zámku
  • Číslo popisné: 5
  • Městská část: Smečno
  • Město: Smečno
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 27305
 • http://www.dumrodin.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018