Zpět

Šance pro nezaměstnané ze Supíkovic - rekvalifikace a kurzy odrazové můstky k zaměstnání

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00087

 


Projekt je realizován ve čtyřech obcích ( Supíkovice,Velké Kunětice, Písečná a Stará Červená Voda)bývalého okresu Jeseník, který je v ČR jedním z regionů nejvíce postižených strukturální nezaměstnaností. Je zaměřen na dvě nejvíce znevýhodněné cílové skupiny v regionu – osoby nad 50 let a etnické menšiny.


Před zahájením projektu byl proveden monitoring potřeb cílových skupin, projektové aktivity jsou díky tomu navrženy tak, aby těmto potřebám co nejvíce odpovídaly. Zahrnují všeobecné kurzy, školení a návazné individuální poradenství zvyšující nespecifické kompetence účastníků nutné pro úspěšné hledání pracovního místa. Těžištěm jsou ovšem akreditované i neakreditované kurzy, které zvyšují specifické pracovní dovednosti účastníků v oborech, které jsou perspektivní v lokálním kontextu pracovního trhu – údržba zeleně a veřejných ploch, drobné zednické a opravářské práce, základy zámečnických prací atd. Výstupy projektu budou: 16 podpořených účastníků, 12 nově vytvořených pracovních míst, 14 úspěšných absolventů kurzů,podpořená pracovní místa v projektu až 18 měsíců.


Projekt podpoří postavení těchto cílových skupin na trhu práce, její větší zaměstnanost a prevenci sociálního vyloučení. Jako velký přínos vnímáme, že projekt je integrační a příslušníci cílové skupiny „etnické menšiny“  budou rovnocenně spolupracovat s účastníky dalších cílových skupin projektu. Tím projekt snižuje izolovanost této cílové skupiny, která je v obcích přítomna ( a to nejen v oblasti rezidenční). Zapojení do praktických nácviků, které budou mít konkrétní dopad na zlepšování veřejného prostoru a budou sloužit dalším obyvatelům cílových obcí projektu, má významný potenciál zvýšení sebevědomí těchto účastníků, zvýšení jejich zapojení do lokálních komunit a současně odbourat zažité stereotypy – všechny tyto faktory vnímáme jako zásadní předpoklady pro zapojení na otevřeném trhu práce.


 

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015
  • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou osoby starší 50 let a etnická menšina.;

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018