Zpět

Sdílím péči a pracuji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00162

Cílem projektu je integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či přímo sociálně vyloučené z důvodu poskytování dlouhodobé péče osobám blízkým se zdravotním hendikepem a dále přímo osob s tělesným zdravotním postižením či znevýhodněním na trhu práce, a to za použití systémově provázaných aktivit v podobě cílené motivace, pracovní diagnostiky, krátkodobého vzdělávání v oblasti orientace na trhu práce, následných specifických rekvalifikací a vytvoření nových pracovních míst u spolupracujících organizací. Klíčové aktivity projektu směřují k získání či obnovení profesních kompetencí u osob, které zpravidla dlouhodobě pečují o osobu blízkou z důvodu její snížené soběstačnosti (např. zdravotně, mentálně či kombinovaně postižené dítě, dospělý či senior). Může jít také o osoby, které v době vstupu do projektu již o tuto osobu nepečují, ale z důvodu dlouhodobé péče o osobu blízkou jsou v současnosti ohroženi sociálním vyloučením a nemohou nalézt vhodné pracovní uplatnění. Dále se jedná o podporu osob s tělesným zdravotním postižením či znevýhodněním, které jsou rovněž ohroženy sociálním vyloučením či přímo vyloučeny v důsledku svého fyzického postižení. Tyto osoby obtížně získávají uplatnitelnost na trhu práce právě v důsledku své fyzické limitace. Sekundárně dojde i k odstraňování bariér rovnocennosti a přímé podpoře rovných příležitostí. Je reálným předpokladem, že se do různých klíčových aktivit zapojí minimálně 100 osob z cílové skupiny.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: 1. Osoby pečující o osobu blízkou; 2. Osoby se zdravotním postižením

Příjemce

 • TREMEDIAS
 • IČ: 22731946
 • Sídlo:
  • Ulice: Tomáše Bati
  • Číslo popisné: 1069
  • Městská část: Třebíč
  • Město: Třebíč
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 67401
 • http://www.tremedias.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018