Zpět

Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.01/B9.00013

Všeobecně známou skutečností je současná situace na trhu práce, kdy Česká republika na jedné straně hlásí vysokou míru nezaměstnanosti a na straně druhé si zaměstnavatelé stále stěžují na nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Sociální partneři si proto ze své podstaty jako aktivní článek trhu práce kladou za cíl napomoci všemi dostupnými prostředky a modely k nalezení efektivního a dlouhodobého řešení disproporcí na trhu práce a za velmi důležitý nástroj považují právě sektorové dohody.


Na základě sociálního partnerství a ve spolupráci s regionálními aktéry budou definována stěžejní témata ovlivňující rozvoj lidských zdrojů a nabídku a poptávku na trhu práce. Tato témata pak budou použita k vytvoření a uzavření příslušných sektorových dohod ve dvou úrovních - národní a regionální úrovni. Na národní úrovni se bude vytvářet národní dohoda (ND), která bude řešit zásadní průřezová témata a sektorové dohody pro vybraná odvětví (SD) a na regionální úrovni se budou tvořit regionální sektorové dohody (RSD).


Dále se projekt zabývá Národní soustavou povolání. Úkolem je provést inventuru a případnou revizi stávajících jednotek práce a spolu s Fondem dalšího vzdělávání dopracovat vybrané nové jednotky práce.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 6. 2. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Sociální partneři, jejich organizace a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • IČ: 00536211
 • Sídlo:
  • Ulice: Jankovcova
  • Číslo popisné: 1569/2c
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000
 • http://www.socialnidialog.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018