Zpět

Semináře pro žadatele o finanční podporu projektů OP LZZ v rámci globálních

Registrační číslo: CZ.1.04/6.1.00/09.00020


Cílem a obsahem projektu je uspořádání sedmi seminářů pro žadatele o finanční podporu z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Semináře budou zaměřeny na oblasti podpory, jejichž implementace je v gesci odboru 45 - zprostředkujícího subjektu (ZS) Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Semináře budou zaměřeny na poskytování informací, poradenství a metodickou podporu s cílem zvyšovat informovanost současných i potenciálních žadatelů a veřejnosti o oblastech podpory v gesci ZS a dále komunikovat a propagovat širší kontext OP LZZ. Semináře zprostředkují kvalitní kontakt s žadateli v rámci prvního kola výzev. Dobrá informovanost potenciálních žadatelů o podporu zajistí včasné, transparentní a efektivní čerpání prostředků z ESF OP LZZ prostřednictvím kvalitních a přínosných projektů k naplnění cílů Národního strategického referenčního rámce ČR 2007-2013.


Projekt bude celkově řešen nákupem služeb prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu. Průběh projektu je bude řídit Metodickým pokynem pro technickou pomoc OP LZZ.


Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2009 - 31. 10. 2009
 • Cílová skupina: Zprostředkující subjekty

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.esfcr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 6
 • Investiční priorita: 6.1 - Podpora řízení, implementace a kontroly operací OP LZZ
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018