Zpět

Šetříme Váš čas i peníze kvalitními kotli, aneb není kotel jako kotel

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00163

V rámci projektu bude realizováno 14 kurzů specifického vzdělávání zaměřených na rozvoj klíčových schopností a dovedností zaměstnanců v návaznosti na předmět činnosti společnosti Ferostav a.s. a doplňkově 4 kurzů obecného vzdělávání. 


Výuka určená našim zaměstnancům přispěje k jejich lepšímu uplatnění ve firmě a zvýšení kvality odváděné práce a pomůže tak lépe vyhovět specifickým požadavkům našich zákazníků.


Tento projekt umožní poměrně intenzivní a komplexní vzdělávání v krátkém časovém rozmezí, které přispěje k efektivnějšímu využití znalostí v praxi. Do projektu bude zapojen interní lektor, který bude schopen přizpůsobit výuku konkrétním podmínkám ve firmě a využívanému technickému zázemí.


Plnění projektových cílů a dodržování souvisejících povinností bude zajišťovat dvoučlenný realizační tým.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci společnosti Ferostav a.s., mezi něž patří zejména vedoucí montáží, vedoucí výrobní dílny, konstruktéři a dělníci.

Příjemce

 • FEROSTAV, a.s.
 • IČ: 63078937
 • Sídlo:
  • Ulice: Vyšehradská
  • Číslo popisné: 1349/2
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.ferostavcz.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018