Zpět

Sídliště - příležitost pro mladé nezaměstnané z Janova

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00178

PORADENSKÁ PRÁCE PŘÍMO V JANOVĚ


Bude se jednat o PRACOVNÍ PORADENSTVÍ, které si klade za cíl pomoci zprostředkovat zaměstnání.


SPOLUPRÁCE S ÚP V LITVÍNOVĚ


- plošné oslovení všech osob evidovaných na ÚP, kteří naplňují stanovené parametry cílové skupiny projektu


- realizace výběrových seminářů ke vstupu do projektu na ÚP v Litvínově


Vstup cílových skupin do projektu bude organizován ve dvou cyklech (2x15 osob). Pro každý cyklus se uskuteční dva výběrové semináře a jedna street akce.


Na každý výběrový seminář bude pozváno cca 10 osob, a to ve spolupráci s kontaktním pracovištěm ÚP Litvínov. Následně bude potenciálním účastníkům projektu promítnuta připravená prezentace, která je podrobně seznámí s projektem, s jeho průběhem, s plánovanáými aktivitami a s benefity, které jim projekt přinese, včetně možnosti získat dotované místo.


Na závěr prezentace proběhne s každým zájemcem osobní pohovor. Vybráni budou ti, u nichž bude identifikována snaha o změnu své současné situace - budou chtít pracovat a něco pro tento cíl udělat.


 Výstupy:


90 osob oslovených ke vstupu do projektu


40 účastníků výběrových seminářů


30 osob vybraných a doporučených ke vstupu do projektu


30 ks uzavřených Dohod o účasti v projektu s uchazeči o zaměstnání, kteří jsou evidováni na kontaktním pracovišti ÚP Litvínov


4 ks výběrových seminářů na ÚP


 


Jako zázemí projektu bude přímo v lokalitě sídliště Janov vybudováno KONTAKTNÍ MÍSTO LIBUŠE. Dimenzováno bude tak, že vznikne 1 kancelář (2 místa) a 1 zasedací místnost (12 osob).


V rámci INDIVIDUÁLNÍHO PORADENSTVÍ žadatel projektu plánuje návštěvnost tohoto centra ze strany účastníků projektu ve frekvenci minimálně jedna kontaktní návštěva za 3 týdny.


PORADENSKÉ PROGRAMY


1/ Poradenský program získávání soc. návyků (20 hodin) - 15 osob


2/ Poradenský program získávání pracovních kompetencí (20 hodin) - 15 osob


3/ Program finanční gramotnosti (40 hodin) - 20 osob


 


REKVALIFIKACE


1/ Typ 1: Rekvalifikace obecné - IT (12 osob / min 10 úspěšných absolventů)


2/ Typ 2: Rekvalifikace specifické (4 osoby / min 3 úspěšní absolventi)


 


ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ


Zprostředkování zaměstnání pro 16 osob (tj. 53% účastníků projektu).


DOPROVODNÁ OPATŘENÍ


V rámci této aktivity se jedná o proplacení různých příspěvků, na které mají účastníci projektu nárok podle pravidel OP LZZ. Jedná se o:


- cestovné


- stravné


- příspěvek na péči o dítě


- prohlídky zdravotní způsobilosti


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace

Příjemce

 • Občanské sdružení Libuše
 • IČ: 63125773
 • Sídlo:
  • Ulice: Opltova
  • Číslo popisné: 155
  • Městská část: Chudeřín u Litvínova
  • Město: Litvínov
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43603
 • http://www.libuse.net

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018