Zpět

Síť válečných veteránů ve střední Evropě

Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00287

Cílem projektu je vytvořit tematickou síť jako platformu pro přenos a adaptaci existujících zahraničních inovativních nástrojů využívaných rakouským, polským a slovenským partnerem projektu. Cílovou skupinou jsou pracovníci neziskových organizací zabývajících se podporou novodobých válečných veteránů a zvýšením jejichpotenciálu pro uplatnění se na pracovním trhu.Projekt nebude pouze jednosměrný, bude přínosný i pro zahraniční partnery, protože používané nástroje a úroveň podpory jsou v zemích jednotlivých partnerů výrazně odlišné.Výsledkem projektu bude výměna informací a know-how mezi žadatelem v ČR a mezi zahraničními partnery, jejich porovnání a vyhodnocení a jejich propagace s cílem dalšího rozšíření mezi neziskové organizace spodobnou náplní a jejich zřizovatele.Hlavní aktivity projektu budou:1/ Identifikace, analýza a hodnocení dobré praxe2/ Příručka dobré praxe3/ Konference v ČR4/ Šíření know how a výstupů projektu5/ Řízení a administrace projektuVýstupem projektu bude dvojjazyčný Manuál dobré praxe pro NNO podporujících válečné veterány v ČR azemích partnerů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2012 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou neziskové organizace a jejich pracovníci zabývající se podporou a začleňováním; válečných veteránů do mírového života.; V České republice se váleční veteráni sdružují v Československé obci legionářské o.s., a jejích 62 jednotách,; Svazu válečných veteránů a řadě lokálních NNO např. v Klubech vojenské historie. Odhadem se jedná celkem o; 100 NNO.

Příjemce

 • Československý legionář o.s.
 • IČ: 22741542
 • Sídlo:
  • Ulice: Sokolská
  • Číslo popisné: 33
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12000
 • http://cslegionar.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018