Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Školení a výuka zaměřená na samostatné zvládnutí problematiky medicínského uplatnění, prokazování účinnosti a obsluhy lékařských přístrojů pro fyzikální terapii vyráběných a vyvíjených předkladatelem projektu

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00097

Výuka a prakt.proškolení 8 zaměstnanců podniku Embitron (4VŠ, 4SŠ) týkající se problematiky komplexního uplatnění výrobků firmy - zcela konkrétních spec. lékař. přístrojů. V rámci výuky a školení si zaměstnanci osvojí související biomedicínskou a biofyzikální problematiku, naučí se samostatně a komplexně přístroje obsluhovat, kvalifikovaně edukovat jejich budoucí zdrav. obsluhu (lékaře, sestry, biomed.inž.), řídit a realizovat další medicínsky nezbytné a marketingově významné výzkumné studie týkajících se těchto přístrojů, poznají souvislosti s diagnostickou objektivizací účinnosti přístrojů apod. Získají znalosti, dovednosti a odborné materiály, které budou dlouhodobě používat ve své další práci zaměřené ke zvyšování uplatnění výrobků firmy na trhu a ve zdravotnictví ČR i v zahraničí.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou zaměstnanci firmy - vybraná skupina osmi pracovníků, čtyři převážně přírodovědně technického a čtyři převážně humanitního organizačně-řídícího managerského vzdělání, praxe a zaměření, čtyři se vzděláním vysokoškolským, čtyři se středoškolským. Tato kombinace se jeví optimální pro dosažení cílů projektu. Společnou potřebou této cílové skupiny je zvýšení stability jejich zaměstnání, zvýšení jejich odborné seberealizace, zvýšení mzdového ohodnocení, ale i zvýšení stability jejich podniku, dlouhodobé (trvalé) uplatnění v jeho rámci, rozvoj podniku, nábor nových spolupracovníků, vývoj a uplatnění nových, ještě lepších produktů - lékařských přístrojů apod. Cestou pro dosažení těchto potřeb cílové skupiny je získání nové, doplňující kvalifikace, která jim umožní odpovědně a hlavně fundovaně vstupovat do vlastního zdravotnického segmentu, pro který jsou výrobky firmy určeny, objektivně vysvětlovat lékařům a zdravotnickým managerům nesporné přednosti nové, unikátní a specifické lékařské techniky vyráběné jejich podnikem, tyto přístroje komplexně a kvalifikovaně předvádět včetně všech jejich funkcí a možností, samostatně a v plné šíři problematiky edukovat jejich zdravotnickou obsluhu, odpovídat na složité aplikační otázky, přednášet pro lékaře a zdravotníky, kvantifikovat ekonomiku uplatnění těchto přístrojů, organizovat, řídit a spoluvyhodnocovat biofyzikální experimenty a lékařské studie z praxe, realizovat požadavky na vigilanci těchto přístrojů apod. Aktivitami realizovanými v rámci realizovaného projektu budou vytvořeny všechny předpoklady pro komplexní dosažení potřeb cílové skupiny i potřeb podniku.

Příjemce

 • Embitron s.r.o.
 • IČ: 26361175
 • Sídlo:
  • Ulice: Borská
  • Číslo popisné: 2718/55
  • Městská část: Plzeň
  • Město: Plzeň
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 30100
 • http://www.embitron.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018